Zakład Czasu i Długości

Autor : Zbigniew Ramotowski
Opublikowane przez : Adam Żeberkiewicz

 

Dariusz Czułek
Dyrektor Zakładu Czasu i Długości

tel. 22 581 9543
L4@gum.gov.pl
dariusz.czulek@gum.gov.pl,  length@gum.gov.pl

 

Albin Czubla
z-ca Dyrektora Zakładu Czasu i Długości

tel. 22 581 9156
albin.czubla@gum.gov.pl
time@gum.gov.pl

 

 

Laboratorium Czasu i Częstotliwości

 

Laboratorium Długości

Robert Szumski
Kierownik Laboratorium

tel. 22 581 9332
robert.szumski@gum.gov.pl

 

Laboratorium Precyzyjnych Pomiarów Geometrycznych

Piotr Sosinowski
Kierownik Laboratorium

tel. 22 581 9507
piotr.sosinowski@gum.gov.pl

 

Laboratorium Twardości

Tomasz Gala
Kierownik Laboratorium

tel. 22 581 9206
tomasz.gala@gum.gov.pl

 

Laboratorium Nowych Technologii Czasu i Długości

Maciej Gruszczyński
Kierownik Laboratorium

tel 22 581 9472
maciej.gruszczynski@gum.gov.pl