Zakład Chemii Fizycznej i Środowiska

Autor : Zbigniew Ramotowski
Opublikowane przez : Adam Żeberkiewicz

 

Rafał Jarosz  
Dyrektor Zakładu Chemii Fizycznej i Środowiska

tel. 22 581 9435
rafal.jarosz@gum.gov.pl

 

Magdalena Garnuszek
z-ca Dyrektora

tel. 22 581 9043
magdalena.garnuszek@gum.gov.pl

 

Laboratorium Temperatury

Marek Kozicki
Kierwonik Laboratorium

tel. 22 581 9432
marek.kozicki@gum.gov.pl

 

Laboratorium Wilgotności

 

Laboratorium Analizy Gazów

Dariusz Cieciora
Kierownik Laboratorium

tel. 22 581 9412
dariusz.cieciora@gum.gov.pl

 

Laboratorium Analiz Elektrochemicznych i Nieorganicznych

Joanna Dumańska
Kierownik Laboratorium

tel. 22 581 9395
joanna.dumanska@gum.gov.pl

 

Laboratorium Wzorców Fizykochemicznych

Elżbieta Lenard
Kierownik Laboratorium

tel. 22 581 9410
elzbieta.lenard@gum.gov.pl