Nawigacja

Laboratoria

Samodzielne Laboratorium Chemii

Autor : Joanna Dumańska
Opublikowane przez : Adam Żeberkiewicz

Podstawowe informacje

Samodzielne Laboratorium Chemii prowadzi prace w dziedzinie analiz gazów, pomiarów pH, przewodności elektrycznej właściwej roztworów elektrolitów oraz pomiarów zawartości związków chemicznych (anionów, kationów) w substancjach o wysokiej czystości, w roztworach kalibracyjnych, w próbkach o złożonym składzie, a także pomiarów liczb falowych w zakresie IR.

Nasze zadania

  • opracowywanie, realizacja i rozwijanie podstawowych metod pomiarowych oraz materiałów odniesienia zapewniających spójność pomiarową do jednostek miar Międzynarodowego Układu Jednostek Miar (SI) dla pomiarów chemicznych i fizykochemicznych o najwyższej jakości metrologicznej;
  • utrzymywanie i rozwijanie państwowych wzorców jednostek miar oraz wzorców odniesienia;
  • zapewnienie spójności pomiarowej w kraju poprzez wzorcowanie przyrządów pomiarowych  oraz wytwarzanie i certyfikowanie materiałów odniesienia;
  • realizacja badań naukowych z zakresu metrologii chemicznej wspierających rożne gałęzie polskiej gospodarki;
  • rozpowszechnianie  i popularyzowanie wiedzy i doświadczenia z zakresu metrologii chemicznej;
  • współpraca międzynarodowa z zakresu metrologii chemicznej, w szczególności z CIPM CCQM (Komitet Doradczy ds. Liczności Materii (CCQM) Międzynarodowego Komitetu Miar (CIPM)) oraz Komitetem Technicznym „Metrologia w Chemii” (TC METCHEM) Europejskiego Stowarzyszenia Krajowych Instytutów Metrologicznych (EURAMET e.V.), Komitetem ds. Materiałów Odniesienia (REMCO) Międzynarodowej Organizacji Normalizacyjnej (ISO), z Międzynarodowym Bankiem Danych o Materiałach Odniesienia  (COMAR),  a także z Międzynarodową Organizacją Metrologii Prawnej (OIML).

 

Pracownie

Pracownia Analizy Gazów

Pracownia Analiz Elektrochemicznych

Pracownia Analiz Nieorganicznych

Kontakt z laboratorium

 

Publikacje

 Matrycowe materiały odniesienia dla potrzeb analizy związanej z ochroną środowiska - udział GUM w metrologicznym projekcie badawczym EMPIR 14RPT03 ENVCRM - Agnieszka Zoń, Beata Warzywoda (Pracownia Analiz Nieorganicznych)

Stężenie pyłów zawieszonych PM10 w Polsce w 2015 roku - porównanie danych z serwisu CAMS programu Copernicus z danymi Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska - Agnieszka Hys, Joanna Dumańska, Krzysztof Tworek (Laboratorium Chemii GUM)

do góry