Nawigacja

Laboratoria

Samodzielne Laboratorium Masy

Autor : Wojciech Wiśniewski
Opublikowane przez : Adam Żeberkiewicz

Podstawowe informacje

Samodzielne Laboratorium Masy realizuje zadania, które odwołują się bezpośrednio lub pośrednio do jednostki miary masy. Laboratorium utrzymuje dwa państwowe wzorce jednostek miar:
– masy, prototyp kilograma nr 51 spójny z międzynarodowym wzorcem masy, należącym do BIPM,
– gęstości, monokryształ krzemu WASO 9.2, spójny z wzorcami PTB.

Laboratorium realizuje zadania związane z pomiarami: masy, gęstości zboża w stanie zsypnym, ciśnienia, siły, twardości, gęstości ciał stałych i cieczy, napięcia powierzchniowego cieczy, lepkości cieczy, objętości statycznej i stężenia masowego etanolu. Świadczy usługi w zakresie wzorcowania, m.in. wzorców masy klas dokładności E1, E2, F1, F2, i M1, oraz obciążników, gęstościomierzy zbożowych, wag nieautomatycznych, automatycznych, ciśnieniomierzy (wzorców ciśnienia), twardościomierzy i wzorców twardości Rockwella, Brinella, Vickersa i Knoopa oraz twardościomierzy (do gumy i tworzyw sztucznych) Shore’a, siłomierzy i maszyn wytrzymałościowych do prób statycznych, momentomierzy, kluczy dynamometrycznych, gęstościomierzy oscylacyjnych, areometrów, piknometrów, wag hydrostatycznych, wiskozymetrów, kubków wypływowych, kolb szklanych i metalowych, pipet laboratoryjnych, biuret, cylindrów i analizatorów wydechu. W Laboratorium są wytwarzane, certyfikowane i wzorcowane następujące ciekłe materiały odniesienia: gęstości, napięcia powierzchniowego i lepkości.

Ponadto Laboratorium realizuje zadania Jednostki Notyfikowanej w zakresie prowadzenia badań, związanych z potwierdzaniem zgodności wag nieautomatycznych i automatycznych z wymaganiami dyrektyw NAWI i MID w procesie ich legalizacji pierwotnej i ponownej.

Zadania

  • opracowywanie i rozwijanie metod pomiarowych realizujących spójność pomiarową do jednostek miar Międzynarodowego Układu Jednostek Miar (SI) dla ww. pomiarów;
  • utrzymywanie i rozwijanie państwowych wzorców jednostek miar oraz wzorców odniesienia;
  • zapewnienie spójności pomiarowej w kraju poprzez wzorcowanie wzorców i przyrządów pomiarowych;
  • prowadzenie badań legalizacyjnych wag nieautomatycznych i automatycznych w ramach kompetencji Jednostki Notyfikowanej;
  • realizacja badań naukowych z zakresu metrologii wielkości masy, ciśnienia, siły, twardości, gęstości, lepkości i objętości statycznej, wspierającej różne gałęzie polskiej gospodarki;
  • rozpowszechnianie i popularyzowanie wiedzy oraz doświadczenia z zakresu kompetencji laboratorium, w tym prowadzenie szkoleń m.in. dla terenowej służby miar;
  • współpraca międzynarodowa z zakresu metrologii masy.

Pracownie

Kontakt do Laboratorium

Publikacje

"Krajowe porównania międzylaboratoryjne w dziedzinie wzorcowania analizatorów wydechu" - Piotr Janko, Robert Kordulasiński, Jolanta Wasilewska, Elżbieta Lenard (artykuł powstał w 2016 r. w ówczesnej Pracowni Analizatorów Wydechu)

"Wodne roztwory wzorcowe etanolu do wzorcowania analizatorów wydechu sporządzane metodą wagową" - Piotr Janko, Robert Kordulasiński, Jolanta Wasilewska, Elżbieta Lenard (artykuł powstał w 2016 r. w ówczesnej Pracowni Analizatorów Wydechu)

do góry