Nawigacja

Laboratoria

Samodzielne Laboratorium Promieniowania Jonizującego

Autor : Adrian Knyziak
Opublikowane przez : Adam Żeberkiewicz

Zadania

1. Utrzymanie i doskonalenie wzorców pierwotnych kermy w powietrzu promieniowania rentgenowskiego i gamma oraz zapewnienie ich powiązania z wzorcami innych państw poprzez udział w porównaniach międzynarodowych:

BIPM Paryż 1994 - Międzynarodowe porównanie wzorców kermy w powietrzu promieniowania rentgenowskiego w zakresie napięć od 10 kV do 50 kV oraz od 100 kV do 250 kV (Raport BIPM 96/2),

BIPM Paryż 1994 - Międzynarodowe porównanie wzorców kermy w powietrzu promieniowania gamma nuklidów Cs-137 i Co-60 (Raport BIPM 97/2),

EURAMET 813 – Porównanie kermy w powietrzu i dawki pochłoniętej w wodzie dla promieniowania gamma nuklidu Co-60 w radioterapii.

BIPM Paryż 2010 - Międzynarodowe porównanie wzorców kermy w powietrzu promieniowania rentgenowskiego w zakresie napięć od 10 kV do 50 kV oraz od 100 kV do 250 kV (Metrologia 2011 49 Tech. Supp.06002 i Metrologia 2013 50 Tech. Suppl. 06003),

2. Przekazywanie jednostki kermy z zachowaniem spójności pomiarowej:

  • wzorcowanie dawkomierzy ochrony radiologicznej z komorami jonizacyjnymi,
  • wzorcowanie ław pomiarowych,
  • naświetlanie dawkami wzorcowymi promieniowania rentgenowskiego i gamma dowolnych substancji,
  • wykonanie ekspertyz przyrządów do pomiaru promieniowania jonizującego.

3. Utrzymanie i doskonalenie wzorców odniesienia GUM dawki pochłoniętej w wodzie promieniowania gamma. Udział w porównaniach międzynarodowych:

CMP-POL/2013/02 – Porównanie współczynników wzorcowania komór jonizacyjnych dla radioterapii (dawka pochłonięta w wodzie) dla promieniowania gamma nuklidu Co-60 (GUM – IAEA).

4. Przekazywanie jednostki dawki pochłoniętej w wodzie z zachowaniem spójności pomiarowej: 

  • wzorcowanie dawkomierzy terapeutycznych z komorami jonizacyjnymi,
  • naświetlanie dawkami wzorcowymi promieniowania gamma dowolnych substancji,
  • wykonanie ekspertyz przyrządów do pomiaru promieniowania jonizującego.

5. Współpraca z międzynarodowymi organizacjami metrologicznymi oraz krajowymi instytutami metrologicznymi innych państw.

6. Organizowanie i udział w krajowych porównaniach.

Stanowiska pomiarowe

Kontakt z laboratorium

Publikacje

"Nowe metody testowania produktów aerozolowych do zastosowań w radiografii przemysłowej" - Witold Rzodkiewicz (aktualnie pracownik Laboratorium Elektryczności i Magnetyzmu)

do góry