Nawigacja

Wydział Certyfikacji

Wydział Certyfikacji

Autor : Michał Mosiądz
Opublikowane przez : Adam Żeberkiewicz

Wydział Certyfikacji ZMI realizuje różnorodne zadania związane z szeroko rozumianą certyfikacją przyrządów pomiarowych w ramach krajowego systemu prawnej kontroli metrologicznej (zatwierdzenie typu) i europejskiego systemu oceny zgodności. Certyfikacja, mająca na celu dopuszczenie do użytkowania różnorodnych przyrządów pomiarowych, odbywa się poprzez ocenę zarówno wyników badań, jak i systemów jakości stosowanych podczas produkcji tych przyrządów.

Wydział Certyfikacji prowadzi również szeroko zakrojone działania mające na celu upowszechnianie wiedzy o certyfikacji przyrządów pomiarowych, a także optymalizację realizowanych procesów certyfikacyjnych.

Dokładne informacje na temat realizowanych usług znajdują się na stronie:

https://www.gum.gov.pl/pl/uslugi/certyfikacja

do góry