Nawigacja

Pracownia Kas Rejestrujących

Pracownia Kas Rejestrujących

Autor : Michał Mosiądz
Opublikowane przez : Adam Żeberkiewicz

Wnętrze kasy rejestrującej

Oprócz badań przyrządów pomiarowych, Główny Urząd Miar realizuje również badania kas rejestrujących (tzw. kas fiskalnych) w zakresie spełnienia funkcji, kryteriów i warunków technicznych, którym kasy te muszą odpowiadać. Profil tych badań dotyczy przede wszystkim sprawdzenia poprawności rejestracji transakcji, w tym naliczania podatku VAT oraz bezpieczeństwa przetwarzania i przechowywania danych w kasie. Ponadto, w związku z wprowadzanym w Polsce systemem kas rejestrujących online, obecnie badania obejmują także obszar współpracy kas z centralnym systemem magazynowania i przetwarzania danych Ministerstwa Finansów, a także z terminalami płatniczymi. Badania kas wykonywane są w dedykowanej Pracowni Kas Rejestrujących (ECR). Na podstawie wyników tych badań Prezes Głównego Urzędu Miar wydaje decyzje potwierdzające spełnianie przez kasy rejestrujące funkcji, kryteriów i warunków technicznych, warunkujące wprowadzanie kas rejestrujących do użytkowania. Proces badawczy kas rejestrujących prowadzony jest w czterech obszarach: konstrukcji, bezpieczeństwa danych, protokołów komunikacyjnych oraz w obszarze funkcjonalnym. Takie podejście do badań pozwala zapewnić wysoką jakość procesu badawczego i pokryć pełne spektrum wymagań stawianych kasom rejestrującym w naszym kraju.

Badania certyfikacyjne kas rejestrujących prowadzone są według autorskiej metodyki badań przygotowanej w GUM, uwzględniającej rzeczywiste ryzyka dla bezpieczeństwa i poprawności rejestracji podatku VAT.

Obecnie zespół ekspertów bierze aktywny udział w przygotowaniu wprowadzenia do użytkowania kas rejestrujących online, współpracujących z systemami elektronicznymi administracji podatkowej.

Podstawowe informacje dotyczące procesu certyfikacji kas rejestrujących znajdują się na stronie internetowej GUM w dziale Usługi.

Wymagania techniczne dla kas rejestrujących określa Rozporządzenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 28 maja 2018 r. w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące.

 

do góry