Nawigacja

Zakład Metrologii Interdyscyplinarnej

Zakład Metrologii Interdyscyplinarnej

Autor : Michał Mosiądz
Opublikowane przez : Adam Żeberkiewicz

PODSTAWOWE INFORMACJE

Zakład Metrologii Interdyscyplinarnej skupia w swoich kompetencjach realizację zadań dotyczących:

 • cyfryzacji techniki i usług metrologicznych,
 • szeroko rozumianego zastosowania informatyki w metrologii,
 • rozwój interdyscyplinarnych obszarów metrologii, w szczególności dotyczących zastosowania metrologii w medycynie oraz rozwoju metod obliczeniowych,
 • organizacji i koordynacji procesów certyfikacji przyrządów pomiarowych,
 • organizacji porównań międzylaboratoryjnych,
 • konstrukcji i wytwarzania elementów mechanicznych dla potrzeb stanowisk pomiarowych.

NASZE ZADANIA

 • koordynacja procesów certyfikacyjnych w zakresie zatwierdzenia typu i oceny zgodności przyrządów pomiarowych,
 • badania certyfikacyjne kas rejestrujących,
 • badania oprogramowania,
 • prace badawczo-rozwojowe dotyczące technologii cyfrowych i cyberbezpieczeństwa metrologicznego,
 • organizacja porównań międzylaboratoryjnych,
 • prowadzenie prac rozwojowych w zakresie interdyscyplinarnych zastosowań metrologii, w szczególności metrologii medycznej,
 • rozwój metod obliczeniowych i numerycznych,
 • rozwój oprogramowania metrologicznego,
 • prace projektowe i wykonawcze dotyczące elementów mechanicznych przyrządów pomiarowych.

W skład ZMI wchodzą:

Wieloosobowe stanowisko pracy ds. metrologii interdyscyplinarnej (ZMI - MI)

Pracownia Badań Oprogramowania (ZMI - PBO)

Pracownia Kas Rejestrujących (ZMI - ECR)

Pracownia Wsparcia Metrologii (ZMI - PWM)

Wydział Certyfikacji (ZMI - GUM_cert)

do góry