Nawigacja

Biura w GUM

Biura w GUM

Opublikowane przez : Adam Żeberkiewicz

Biuro Certyfikacji

Dyrektor Monika Kusyk
tel. 22 581 93 93; e-mail: certification@gum.gov.pl

Biuro Strategii

Dyrektor Zbigniew Ramotowski
tel. 22 581 95 31; e-mail: strategia@gum.gov.pl

Wydział Strategii i Nauki

Naczelnik Elżbieta Michniewicz
tel. 22 581 90 80; e-mail: elzbieta.michniewicz@gum.gov.pl

Wydział Informacji i Promocji

Naczelnik Sebastian Margalski
tel. 22 581 95 21; e-mail: sebastian.margalski@gum.gov.pl

Wydział Spraw Zagranicznych

Naczelnik Marcin Mikiel
tel. 22 581 90 55; e-mail: marcin.mikiel@gum.gov.pl

Wydział Prezydialny

tel. 22 581 95 31

Biuro Nadzoru i Kontroli

Dyrektor Rafał Kępka
tel. 22 581 92 68; bnk@gum.gov.pl

Wydział Nadzoru Rynku

Naczelnik Michał Kolczyński
tel. 22 581 91 60; e-mail: michal.kolczynski@gum.gov.pl

Wydział Administracji Terenowej

 

Wydział Działalności Regulowanej

Naczelnik Paulina Olszewska
tel. 22 581 92 81; e-mail: paulina.olszewska@gum.gov.pl

Biuro Dyrektora Generalnego

Dyrektor Radosław Ziemey
tel.: 22 581 93 49; e-mail: bdg@gum.gov.pl

Z-ca Dyrektora
Małgorzata Brzozowska-Kruczek
tel. 22 581 91 01;

Wydział Kadr i Rozwoju Zawodowego

Naczelnik Bartłomiej Ilasz
tel. 22 581 93 43; e-mail: bartlomiej.ilasz@gum.gov.pl

Wydział Obsługi Klientów i Urzędu

Naczelnik Adam Czeredys
tel. 22 581 94 91; e-mail: adam.czeredys@gum.gov.pl

Wydział Informatyki

Naczelnik Jacek Jurys
tel. 22 581 95 30; e-mail: jacek.jurys@gum.gov.pl

Wydział Administracyjno-Techniczny

Naczelnik Wojciech Kołkowski
tel. 22 581 94 00; e-mail: wojciech.kolkowski@gum.gov.pl

Wydział Zamówień Publicznych


tel. 22 581 90 58;

Wydział Finansów i Logistyki

Naczelnik Krystyna Dawidczyk
tel. 22 581 92 09; e-mail: krystyna.dawidczyk@gum.gov.pl

Wydział Koordynacji Projektów

Naczelnik Ewelina Aleksiuk
tel. 22 581 90 88; e-mail: ewelina.aleksiuk@gum.gov.pl

Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego

Główny specjalista ds bezpieczeństwa
Anna Krysiak
tel. 22 581 94 30; e-mail: anna.krysiak@gum.gov.pl

Wydział Koordynacji Zarządzania

Naczelnik Marcin Jackowicz
tel. 22 581 94 59; e-mail: marcin.jackowicz@gum.gov.pl

Biuro Zarządzania Finansami

Dyrektor
Anna Szczerbiak
tel.: 22 581 92 52

Z-ca Dyrektora
Olga Tworek

Wydział Budżetu i Planowania

Naczelnik Małgorzata Podsiadły
 

do góry