Nawigacja

Biura w GUM

Biura w GUM

Opublikowane przez : Adam Żeberkiewicz

Zakład Metrologii Interdyscyplinarnej

Dyrektor Michał Mosiądz
tel. 22 581 93 93; e-mail: zmi@gum.gov.pl

Wieloosobowe Stanowisko Pracy ds. Metrologii Interdyscyplinarnej

Katarzyna Szymańska, Jacek Puchalski
tel. 22 581 90 56

Wydział Certyfikacji - GUM_cert

Naczelnik Monika Kusyk
tel. 22 581 94 51; e-mail: monika.kusyk@gum.gov.pl

Pracownia Kas Rejestrujących

Kierownik Michał Siarkiewicz
tel. 22 581 90 13; e-mail: michal.siarkiewicz@gum.gov.pl

Pracownia Badań Oprogramowania

Kierownik Jacek Wójcik
tel.
22 581 91 83; e-mail: jacek.wojcik@gum.gov.pl

Pracownia Wsparcia Metrologii

Kierownik Dariusz Luśtyk
tel. 22 581 95 40; e-mail: dariusz.lustyk@gum.gov.pl

Biuro Strategii

Dyrektor Zbigniew Ramotowski
tel. 22 581 95 31; e-mail: strategia@gum.gov.pl

Wydział Strategii i Rozwoju

Naczelnik Elżbieta Michniewicz
tel. 22 581 90 80; e-mail: elzbieta.michniewicz@gum.gov.pl

Wydział Promocji Metrologii i Probiernictwa

Naczelnik Sebastian Margalski
tel. 22 581 95 21; e-mail: sebastian.margalski@gum.gov.pl

Wieloosobowe Stanowisko Pracy ds. Obsługi Kierownictwa Urzędu

tel. 22 581 95 31

Wieloosobowe Stanowisko Pracy ds. Współpracy Zagranicznej

Marcin Mikiel
tel. 22 581 90 55; e-mail: marcin.mikiel@gum.gov.pl

Biuro Służby Miar


tel.: 22 581 92 68; e-mail: bsm@gum.gov.pl

Z-ca dyrektora Andrzej Czechowski
tel. 22 581 95 04; e-mail: bsm@gum.gov.pl;

Wydział Nadzoru Rynku

Naczelnik Michał Kolczyński
tel. 22 581 91 60; e-mail: michal.kolczynski@gum.gov.pl

Wydział Administracji Terenowej

Naczelnik Rafał Kępka
tel. 22 581 93 85; e-mail: rafal.kepka@gum.gov.pl

Wydział Działalności Regulowanej

Naczelnik Paulina Olszewska
tel. 22 581 92 81; e-mail: paulina.olszewska@gum.gov.pl

Biuro Dyrektora Generalnego

Dyrektor Radosław Ziemey
tel.: 22 581 93 49; e-mail: bdg@gum.gov.pl

Z-ca Dyrektora ds. Zarządzania Finansami
Anna Szczerbiak
tel.: 22 581 92 68

Wydział Kadr i Rozwoju Zawodowego

Naczelnik Bartłomiej Ilasz
tel. 22 581 93 43; e-mail: bartlomiej.ilasz@gum.gov.pl

Wydział Obsługi Klientów i Urzędu

Naczelnik Adam Czeredys
tel. 22 581 94 91; e-mail: adam.czeredys@gum.gov.pl

Wydział Informatyki

Naczelnik Jacek Jurys
tel. 22 581 95 30; e-mail: jacek.jurys@gum.gov.pl

Wydział Administracyjno-Techniczny

Naczelnik Wojciech Kołkowski
tel. 22 581 94 00; e-mail: wojciech.kolkowski@gum.gov.pl

Wydział Zamówień Publicznych


tel. 22 581 90 58;

Wydział Finansów i Logistyki

Naczelnik Krystyna Dawidczyk
tel. 22 581 92 09; e-mail: krystyna.dawidczyk@gum.gov.pl

Wydział Prawny


tel. 22 581 91 01;

Wydział Koordynacji Projektów

Naczelnik Ewelina Aleksiuk
tel. 22 581 90 88; e-mail: ewelina.aleksiuk@gum.gov.pl

Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego

Główny specjalista ds bezpieczeństwa
Anna Krysiak
tel. 22 581 94 30; e-mail: anna.krysiak@gum.gov.pl

Wydział Koordynacji Zarządzania

Naczelnik Marcin Jackowicz
tel. 22 581 94 59; e-mail: marcin.jackowicz@gum.gov.pl

do góry