Nawigacja

Wykaz patronatów Prezesa GUM

Wykaz patronatów Prezesa GUM

Opublikowane przez : Adam Żeberkiewicz
L.P. Wnioskodawca Nazwa/Rodzaj wydarzenia Przedmiot wniosku Data wydarzenia
1. Laboratoryjnie.pl I Ogólnopolska konferencja
"Skuteczne zarządzanie laboratorium"
patronat honorowy Prezesa GUM Kielce, 10-12.04.2024
2. RADWAG Wagi Elektroniczne Witold Lewandowski

Sympozjum Metrologiczne
"Digitalization and Automation in Mass Metrology"

patronat honorowy Prezesa GUM

Radom i Kielce 16-18.04.2024
3.

Czasopismo Laboratorium
- Przegląd Ogólnopolski

VII Konferencja "Perspektywy rozwoju laboratoriów badawczych. Technologie - jakość - zarządzanie" patronat honorowy Prezesa GUM Cedzyna k. Kielc
25-26.04.2024

4.

Laboratorium Metrologii Współrzędnościowej, Wydział Mechaniczny, Politechnika Krakowska XV Międzynarodowa Konferencja Naukowa “Współrzędnościowa Technika Pomiarowa” patronat honorowy Prezesa GUM Kraków
25-26.04.2024
5. Polska Izba Paliw Płynnych XXIX Międzynarodowych Targów Stacja Paliw 2024 patronat honorowy Prezesa GUM Expo XXI Warszawa
8-10.05.2024

6.

Okręgowy Urząd Miar w Białymstoku

Regionalne Obchody Światowego Dnia Metrologii oraz Konkurs wiedzy o metrologii METROLIGA – III edycja

patronat honorowy
Prezesa GUM

Politechnika w Białymstoku, Wydział Elektryczny, Białystok
21.05.2024 r.

7. Politechnika Lubelska XI Konferencja Międzynarodowa “2024 IEEE International Workshop on Metrology for Aerospace” patronat honorowy Prezesa GUM Lublin 
3-5.06.2024
8. Politechnika Śląska Problems and Progress in Metrology (PPM’24) patronat honorowy Prezesa GUM Gliwice, Politechnika Śląska,
5-7.06.2024
9. Politechnika Opolska Międzyuczelniana Konferencja Metrologów 2024 patronat honorowy Prezesa GUM Kalisz, Uniwersytet Kaliski
18-20.09.2024
10. Prof. dr hab. inż Stanisław Adamczak
– Przewodniczący Komitetu Naukowego
XIX Konferencja
"Metrologia w technikach wytwarzania"
patronat honorowy Prezesa GUM 18-20.09.2024
11. Podkarpacka Sieć Laboratoriów Badawczych i Wzorcujących przy Podkarpackim Centrum Innowacji VII Konferencja „Innowacje – Pomiary – Akredytacje” patronat honorowy Prezesa GUM Podkarpackie Centrum Innowacji w Rzeszowie,
18.10.2024 
do góry