Nawigacja

Klauzule RODO

Ochrona danych osobowych

Autor : Anna Krysiak
Opublikowane przez : Adam Żeberkiewicz

Inspektorem Ochrony Danych w Głównym Urzędzie Miar jest Anna Krysiak. 

Z Inspektorem Ochrony Danych można się skontaktować pisząc na adres e-mail: iod@gum.gov.pl.

Klauzula Informacyjna

Klauzule informacyjne RODO

 1. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych w związku z prowadzoną korespondencją;
 2. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych w procesie udostępniania informacji publicznej;
 3. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych w procesie rozpatrywania skarg i wniosków;
 4. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych dla osób wskazanych do kontaktu w związku z realizacją zawartej umowy;
 5. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych osób fizycznych, w tym prowadzących działalność gospodarczą, w związku z zawartą umową;
 6. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego;
 7. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych w procesie naboru na wolne stanowisko pracy;
 8. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych w związku z odbywaniem stażu, praktyki lub wykonywania świadczeń wolontarystycznych;
 9. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych w związku ze stosowaniem monitoringu wizyjnego;
 10. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych w sprawach z zakresu tachografów, upoważnień do legalizacji oraz punktów legalizacyjnych;
 11. Klauzula informacyjna dla uchodźców, którym udzielana jest pomoc humanitarna, przebywających na terenie Rzeczypospolitej w wyniku działań wojennych na terytorium Ukrainy - wersja po polsku;
 12. Інформаційне положення для біженців, яким надається гуманітарна допомога, які перебувають на території Республіки в результаті військових дій на території України - Українська версія
do góry