Nawigacja

W mediach

Lipiec 2019, Świętokrzyski Kompas Unijny

Opublikowane przez : Adam Żeberkiewicz

O Kampusie GUM w Świętokrzyskim Kompasie Unijnym - Biuletynie Informacyjnym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego.

Cztery logotypy uczestników projektu Kampus: Fundusze Europejskie Program Regionalny, Rzeczpospolita Polska (flaga biało-czerwona), Województwo Świętokrzyskie (herb), Unia Europejska Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (flaga unijna).

Główny Urząd Miar stworzy w Kielcach nowoczesne laboratorium

Za ponad 162,5 mln zł Główny Urząd Miar wybuduje w Kielcach Świętokrzyski Kampus Laboratoryjny. 90 proc. tej kwoty stanowi dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014–2020. Pozostałe 10 proc. dołoży Politechnika Świętokrzyska, jako partner projektu. Realizacja przedsięwzięcia jest planowana na koniec 2023 roku. Kompleks nowoczesnych laboratoriów nie tylko przyczyni się do rozwoju polskiej metrologii, ale wpłynie też na wzrost konkurencyjności rodzimych firm na rynkach międzynarodowych.

Plan obejmuje wybudowanie trzydziestu trzech stanowisk laboratoryjnych, wyposażonych w specjalistyczny, innowacyjny sprzęt, utworzenie nowych miejsc pracy dla naukowców oraz pracowników technicznych i administracyjnych. Kampus powstanie w miejscu nieprzypadkowym. – Położenie Kampusu na zboczu wzgórza Hałasa pozwoli nam na przygotowanie takiej organizacji dla stanowisk pomiarowych, aby realizować wszystkie badania na światowym poziomie - podkreślał, podczas konferencji inaugurującej projekt, Andrzej Hantz, dyrektor generalny Głównego Urzędu Miar. - Polska metrologia czekała na tą chwilę bardzo długo - dodaje. Plusem wybranej lokalizacji jest oddalenie od źródeł‚ potencjalnych niekorzystnych oddziaływań w zakresie drgań, hałasu, zanieczyszczeń i promieniowania elektromagnetycznego.

Z powstałej bazy laboratoryjnej będą na warunkach komercyjnych, korzystać firmy w wysokości co najmniej 20,3 proc. całkowitej rocznej wydajności za-kupionej aparatury i wybudowanej powierzchni, a bez pośrednim celem projektu będzie zwiększenie urynkowienia działalności badawczo-rozwojowej poprzez wykorzystanie nauki z dziedziny metrologii. Stworzona przestrzeń będzie miejscem spotkań środowiska naukowego i komercyjnego, ponieważ wzajemna wymiana doświadczeń i oczekiwań stanowi sedno tego typu działalności, zaś charakter lokalny inicjatywy widać poprzez odzwierciedlenie projektu w inteligentnych specjalizacjach regionu świętokrzyskiego.

W ramach Świętokrzyskiego Kampusu Laboratoryjnego Głównego Urzędu Miar działało będzie osiem laboratoriów: akustyki i drgań, czasu i częstotliwości, długości, elektryczności i magnetyzmu, masy, jonizujące, termometrii oraz Zakład metrologii interdyscyplinarnej. Skorzystają z nich przedsiębiorcy, prowadzący działalność gospodarczą w wielu dziedzinach, m.in.: w przemyśle metalowo-odlewniczym, konstrukcji obiektyw budowlanych i inżynieryjnych, technologii informacyjno-komunikacyjnych, elektryki, elektroniki i telekomunikacji, nanotechnologii i biotechnologii, motoryzacji czy technologii medycznych.

Wniosek o dofinansowanie projektu budowy „Świętokrzyskiego Kampusu Laboratoryjnego złożyło Konsorcjum projektowe GUM i Politechniki Świętokrzyskiej. W ramach procedury konkursowej projekt przeszedł pozytywną ocenę formalną i merytoryczną. GUM, wraz ze Stowarzyszeniem Architektów Polskich, przeprowadził konkurs na opracowanie koncepcji architektonicznej przyszłego kampusu, w którym zwyciężyła warszawska pracownia BDM Architekci.

Lider projektu nadal prowadzi konsultacje mające na celu wyselekcjonowanie i zdefiniowanie tych obszarów, które najbardziej wymagają wsparcia badawczego i technologii metrologów. Prace odbywają się w ramach tzw. Konsultacyjnych Zespołów Metrologicznych, a także poprzez bezpośrednie kontakty z przemysłem i przedsiębiorcami z regionu świętokrzyskiego.

Autor: Katarzyna Borek-Stefaniak

[w:] Biuletyn informacyjny RPOWŚ 2014-2020 Nr 2(11) 2019, s. 16-18

Logotypy uczestników projektu Kampus: Fundusze Europejskie, Rzeczpospolita Polska, Województwo Świętokrzyskie, Unia Europejska.

do góry