Nawigacja

Tachografy cyfrowe - Rejestr zezwoleń

UZC 27/2006


Nr decyzji
UZC 27/2006
Nr cechy
PL 0124
Oznaczenie przedsiębiorcy
MECHANIKA PRECYZYJNA - CZESZEL SPÓŁKA Z O.O.
Kod
15-522
Miasto
Białystok
Ulica
ul. Elewatorska 29
NIP
542-313-75-36
REGON
200290345
Adres punktu serwisowego
ul. Elewatorska 29, 15-620 Białystok,
Zakres zezwolenia
Instalacja Naprawa Sprawdzanie
Data wydania
2006-09-08
Rejestr powiązany
Zawieszenie działalności od-do
-
Uwagi

Wyrokiem z dnia 3 sierpnia 2017 r., sygn. akt VI SA/Wa 1785/16, WSA uchylił decyzję Nr CZC 6/2015 z dnia 15 września 2015 r.


Cofnięto
nie
do góry