Nawigacja

Tachografy cyfrowe - Rejestr zezwoleń

UZC 5/2010


Nr decyzji
UZC 5/2010
Nr cechy
0146 PL-d
Oznaczenie przedsiębiorcy
PRIMA AUTO Sp. z o.o.
Kod
05-660
Miasto
Warka
Ulica
ul. Gośniewska 46
NIP
797-198-12-05
REGON
141445514
Adres punktu serwisowego
Gośniewska 46, 05660 Warka
Zakres zezwolenia
Instalacja Naprawa Sprawdzanie
Data wydania
2010-03-10
Rejestr powiązany
Zawieszenie działalności od-do
-
Uwagi
-
Cofnięto
nie
do góry