Nawigacja

Certyfikat MID

Data wydania / Released from (dd-mm-yyyy)
Data obowiązywania do / Valid until (dd-mm-yyyy)

Ilość rekordów w bazie

356
Nr certyfikatu / Certificate no Data wydania / Released from Data ważności / Valid until Rodzaj certyfikatu / Category Nazwa przyrządu pomiarowego / Measuring instrument Typ / Type Wnioskodawca / Applicant Producent / Manufacturer Jednostka notyfikowana / Notified Body

PL 18 003/MI-004

Więcej/more PL 18 003/MI-004
2018-11-20 2028-11-20 EU type examination certificate Temperature sensor pair TOPE 41 Apator Powogaz Spółka Akcyjna Apator Powogaz Spółka Akcyjna Central Office of Measures - NB 1440

PL 18 003/MI-004

Więcej/more PL 18 003/MI-004
2018-11-20 2028-11-20 Certyfikat badania typu UE Para czujników temperatury TOPE 41 Apator Powogaz Spółka Akcyjna Apator Powogaz Spółka Akcyjna Główny Urząd Miar - JN 1440

PL 18 001/MI-006

Więcej/more PL 18 001/MI-006
2018-07-09 2028-07-09 EU type examination certificate Automatic weighing instrument EWC-T Zakład Produkcji Cyfrowych Elektromechanicznych Wag PROCELWAG Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe Export-Import sp. z o.o. Zakład Produkcji Cyfrowych Elektromechanicznych Wag PROCELWAG Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe Export-Import sp. z o.o. Central Office of Measures - NB 1440

PL 18 001/MI-006

Więcej/more PL 18 001/MI-006
2018-07-09 2028-07-09 Certyfikat badania typu UE Waga automatyczna EWC-T Zakład Produkcji Cyfrowych Elektromechanicznych Wag PROCELWAG Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe Export-Import sp. z o.o. Zakład Produkcji Cyfrowych Elektromechanicznych Wag PROCELWAG Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe Export-Import sp. z o.o. Główny Urząd Miar - JN 1440

PL 17 013/MI-001

Więcej/more PL 17 013/MI-001
2018-01-16 2028-01-16 Certyfikat badania typu UE Wodomierz WS Polska Fabryka Wodomierzy i Ciepłomierzy "FILA", Antoni Fila Polska Fabryka Wodomierzy i Ciepłomierzy "FILA", Antoni Fila Główny Urząd Miar - JN 1440

PL 17 013/MI-001

Więcej/more PL 17 013/MI-001
2018-01-16 2028-01-16 EU type examination certificate Wodomierz WS Polska Fabryka Wodomierzy i Ciepłomierzy "FILA", Antoni Fila Polska Fabryka Wodomierzy i Ciepłomierzy "FILA", Antoni Fila Central Office of Measures - NB 1440

PL 17 012/MI-001

Więcej/more PL 17 012/MI-001
2017-12-01 2027-12-01 EU type examination certificate Water meter type JS, Temperature class: T30; T50; T90; T30/T90 Polska Fabryka Wodomierzy i Ciepłomierzy "FILA", Antoni Fila Polska Fabryka Wodomierzy i Ciepłomierzy "FILA", Antoni Fila Central Office of Measures - NB 1440

PL 17 012/MI-001

Więcej/more PL 17 012/MI-001
2017-12-01 2027-12-01 Certyfikat badania typu UE Wodomierz JS, klasa T30; T50; T90; T30/90 Polska Fabryka Wodomierzy i Ciepłomierzy "FILA", Antoni Fila Polska Fabryka Wodomierzy i Ciepłomierzy "FILA", Antoni Fila Główny Urząd Miar - JN 1440

PL 17 006/MI-005

Więcej/more PL 17 006/MI-005
2017-09-19 2027-09-19 Certyfikat badania typu UE Instalacja pomiarowa do ciągłego i dynamicznego pomiaru ilości cieczy innych niż woda PETROL STATION-P/X.Y, PETROL STATION-P/1.Y+1.Z Storage Partners sp. z o.o. Storage Partners sp. z o.o. Główny Urząd Miar - JN 1440

PL 17 006/MI-005

Więcej/more PL 17 006/MI-005
2017-09-19 2027-09-19 EU type examination certificate Measuring system for the continuous and dynamic measurement of quantities of liquids other than water PETROL STATION-P/X.Y, PETROL STATION-P/1.Y+1.Z Storage Partners sp. z o.o. Storage Partners sp. z o.o. Central Office of Measures - NB 1440

PL 17 005/MI-005

Więcej/more PL 17 005/MI-005
2017-08-30 2027-08-30 EU type examination certificate Measuring system for the continuous and dynamic measurement of quantities of liquids other than water IPM-01-xx-A "AUREX LPG" sp. z o.o. "AUREX LPG" sp. z o.o. Central Office of Measures - NB 1440

PL 17 005/MI-005

Więcej/more PL 17 005/MI-005
2017-08-30 2027-08-30 Certyfikat badania typu UE Instalacja pomiarowa do ciągłego i dynamicznego pomiaru ilości cieczy innych niż woda IPM-01-xx-A "AUREX LPG" sp. z o.o. "AUREX LPG" sp. z o.o. Główny Urząd Miar - JN 1440

PL 17 004/MI-001

Więcej/more PL 17 004/MI-001
2017-08-23 2027-08-23 EU type examination certificate Water meter FRANCO Polska Fabryka Wodomierzy i Ciepłomierzy "FILA", Antoni Fila Polska Fabryka Wodomierzy i Ciepłomierzy "FILA", Antoni Fila Central Office of Measures - NB 1440

PL 17 004/MI-001

Więcej/more PL 17 004/MI-001
2017-08-23 2027-08-23 Certyfikat badania typu UE Wodomierz FRANCO Polska Fabryka Wodomierzy i Ciepłomierzy "FILA", Antoni Fila Polska Fabryka Wodomierzy i Ciepłomierzy "FILA", Antoni Fila Główny Urząd Miar - JN 1440

PL 17 004/MI-001 rev. 1

Więcej/more PL 17 004/MI-001 rev. 1
2018-07-30 2027-08-23 EU type examination certificate Water meter FRANCO Polska Fabryka Wodomierzy i Ciepłomierzy "FILA", Antoni Fila Polska Fabryka Wodomierzy i Ciepłomierzy "FILA", Antoni Fila Central Office of Measures - NB 1440

PL 17 004/MI-001 akt. 1

Więcej/more PL 17 004/MI-001 akt. 1
2018-07-30 2027-08-23 Certyfikat badania typu UE Wodomierz FRANCO Polska Fabryka Wodomierzy i Ciepłomierzy "FILA", Antoni Fila Polska Fabryka Wodomierzy i Ciepłomierzy "FILA", Antoni Fila Główny Urząd Miar - JN 1440

PL 16 001/MI-007

Więcej/more PL 16 001/MI-007
2016-04-12 2026-04-12 EC-type Examination Certificate Taximeter NOVITUS TAXI E COMP Spółka Akcyjna COMP Spółka Akcyjna Central Office of Measures - NB 1440

PL 16 001/MI-007

Więcej/more PL 16 001/MI-007
2016-04-12 2026-04-12 Certyfikat badania typu WE Taksometr NOVITUS TAXI E COMP Spółka Akcyjna COMP Spółka Akcyjna Główny Urząd Miar - JN 1440

PL 16 004/MI-004

Więcej/more PL 16 004/MI-004
2016-04-08 2026-04-08 EC-type Examination Certificate Temperature sensor pair TOPGN 12/C Apator Powogaz S.A. Apator Powogaz S.A. Central Office of Measures - NB 1440

PL 16 004/MI-004

Więcej/more PL 16 004/MI-004
2016-04-08 2026-04-08 Certyfikat badania typu WE Para czujników temperatury TOPGN 12/C Apator Powogaz S.A. Apator Powogaz S.A. Główny Urząd Miar - JN 1440

PL 16 003/MI-004

Więcej/more PL 16 003/MI-004
2016-01-15 2026-01-15 Certyfikat badania typu WE Para czujników temperatury TOP 146.1 Apator Powogaz S.A. Apator Powogaz S.A. Główny Urząd Miar - JN 1440

PL 16 003/MI-004

Więcej/more PL 16 003/MI-004
2016-01-15 2026-01-15 EC-type Examination Certificate Temperature sensor pair TOP 146.1 Apator Powogaz S.A. Apator Powogaz S.A. Central Office of Measures - NB 1440

PL 15 001/MI-006

Więcej/more PL 15 001/MI-006
2015-12-22 2025-12-22 Certyfikat badania typu WE Waga automatyczna WMTP Zakład Mechaniki Precyzyjnej i Usług Technicznych s.c., B. Uszyńska, W. Uszyński Zakład Mechaniki Precyzyjnej i Usług Technicznych s.c., B. Uszyńska, W. Uszyński Główny Urząd Miar - JN 1440

PL 15 001/MI-006

Więcej/more PL 15 001/MI-006
2015-12-22 2025-12-22 EC-type Examination Certificate Automatic weighing instrument WMTP Zakład Mechaniki Precyzyjnej i Usług Technicznych s.c., B. Uszyńska, W. Uszyński Zakład Mechaniki Precyzyjnej i Usług Technicznych s.c., B. Uszyńska, W. Uszyński Central Office of Measures - NB 1440

PL 15 001/MI-006 addition 1

Więcej/more PL 15 001/MI-006 addition 1
2016-04-19 2025-12-22 EC-type Examination Certificate Automatic weighing instrument WMTP Zakład Mechaniki Precyzyjnej i Usług Technicznych s.c., B. Uszyńska, W. Uszyński Zakład Mechaniki Precyzyjnej i Usług Technicznych s.c., B. Uszyńska, W. Uszyński Central Office of Measures - NB 1440

PL 15 001/MI-006 uzup. 1

Więcej/more PL 15 001/MI-006 uzup. 1
2016-04-19 2025-12-22 Certyfikat badania typu WE Waga automatyczna WMTP Zakład Mechaniki Precyzyjnej i Usług Technicznych s.c., B. Uszyńska, W. Uszyński Zakład Mechaniki Precyzyjnej i Usług Technicznych s.c., B. Uszyńska, W. Uszyński Główny Urząd Miar - JN 1440

PL-MI002- 1450CQ003 issue 1

Więcej/more PL-MI002- 1450CQ003 issue 1
2015-12-18 2025-12-17 EC-type Examination Certificate Gas meter UG G1,6, UG G2,5, UG G4 METRIX ITALIA srl APATOR METRIX S.A. Oil and Gas Institute - NB 1450

PL-MI002- 1450CQ003 wyd. 1

Więcej/more PL-MI002- 1450CQ003 wyd. 1
2015-12-18 2025-12-17 Certyfikat badania typu WE Gazomierz UG G1,6, UG G2,5, UG G4 METRIX ITALIA srl APATOR METRIX S.A. Instytut Nafty i Gazu - JN 1450

PL-MI002- 1450CQ003 wyd. 2

Więcej/more PL-MI002- 1450CQ003 wyd. 2
2016-01-18 2025-12-17 Certyfikat badania typu WE Gazomierz UG G1,6, UG G2,5, UG G4 METRIX ITALIA srl APATOR METRIX S.A. Instytut Nafty i Gazu - JN 1450

PL-MI002- 1450CQ003 issue 2

Więcej/more PL-MI002- 1450CQ003 issue 2
2016-01-18 2025-12-17 EC-type Examination Certificate Gas meter UG G1,6, UG G2,5, UG G4 METRIX ITALIA srl APATOR METRIX S.A. Oil and Gas Institute - NB 1450

Wybierz Strony

do góry