Nawigacja

Upoważnienia do legalizacji - Rejestr decyzji

Niniejszy wykaz nie stanowi Obwieszczenia Prezesa Głównego Urzędu Miar publikowanego na podstawie art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych.

Obwieszczenia Prezesa Głównego Urzędu Miar publikowane są w Dzienniku Urzędowym Głównego Urzędu Miar.

Data wydania (dd-mm-yyyy)
Data obowiązywania do (dd-mm-yyyy)

Liczba rekordów w bazie

325
Nr decyzji Data wydania decyzji Data ważności decyzji Nr cechy Rodzaj przyrządu pomiarowego Oznaczenie przedsiębiorcy (Nazwa i adres) Adres miejsca wykonywania legalizacji

ZU 2/2017

Więcej ZU 2/2017
2017-06-30 2020-07-10  UPL 112 liczniki energii elektrycznej TAURON Dystrybucja Pomiary sp. z o.o. ul. Kryształowa 1, lok. 3, 33-100 Tarnów

LP 1/2004

Więcej LP 1/2004
2004-02-26 2006-02-23   mierniki poziomu dźwięku Patrycjusz Stoma AUTO-STOMA ul. Jagiellońska 2 D, 20-806 Lublin

ZU 8/2012

Więcej ZU 8/2012
2012-06-08 2015-07-06   analizatory spalin samochodowych Patrycjusz Stoma STOMA PATRYCJUSZ AUTO-STOMA ul. Jagiellońska 2D, 20-806 Lublin

OU 2/2008

Więcej OU 2/2008
2008-12-30 2008-12-30   liczniki energii elektrycznej Energomiar Sp. z o.o. Leśna 9, 72-130 Maszewo

LP 39/2004

Więcej LP 39/2004
2004-07-05 2006-07-05   tachografy samochodowe Tadeusz Omiecina S.D.S. "KARAT Sokołowice 110d, 56-400 Oleśnica

UU 17/2005

Więcej UU 17/2005
2005-08-10 2008-08-10   analizatory wydechu Winicjusz Filipow oraz Sławomir Śleziak, TRANSCOM INTERNATIONAL s. c. ul. Armii Krajowej 2, 48-370 Paczków

UU 29/2005

Więcej UU 29/2005
2005-08-29 2008-08-29   tachografy samochodowe Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w Poznaniu Sp. z o. o. ul. Warszawska 142, 61-055 Poznań

UU 21/2005

Więcej UU 21/2005
2005-08-17 2008-08-17   analizatory wydechu Winicjusz Filipow oraz Sławomir Śleziak, TRANSCOM INTERNATIONAL s. c. ul. Armii Krajowej 2, 48-370 Paczków

ZU 1/2017

Więcej ZU 1/2017
2017-05-15 2020-07-01   analizatory spalin samochodowych Przemysłowy Insytut Motoryzacji ul. Jagiellońska 55, 03-301 Warszawa

UU 36/2005

Więcej UU 36/2005
2005-10-05 2008-10-05   mierniki poziomu dźwięku HAIK" Sp. z o. o. ul. Kórnicka 27, 62-020 Swarzędz

UU 11/2007

Więcej UU 11/2007
2007-08-23 2010-08-23   analizatory wydechu Przedsiębiorstwo Projektowo Wdrożeniowe "AWAT" Sp. z o. o. ul. Kaliskiego 9, 01-476 Warszawa

UU 15/2006

Więcej UU 15/2006
2006-07-06 2009-07-06   analizatory spalin samochodowych Patrycjusz Stoma AUTO-STOMA ul. Jagiellońska 2 D, 20-806 Lublin

UU 3/2016

Więcej UU 3/2016
2016-07-08 2019-07-20   analizatory spalin samochodowych Henryk Michalczewski HENRYK MICHALCZEWSKI MESSERVICE Aleja Pokoju 82, 31-564 Kraków

OU 3/2008

Więcej OU 3/2008
2008-12-30 2008-12-30   liczniki energii elektrycznej Energomiar Sp. z o.o. Leśna 9, 72-130 Maszewo

ZU 12/2009

Więcej ZU 12/2009
2009-06-23 2012-06-28 UPL 99 liczniki energii elektrycznej ENERGO-MOC" WZORCOWNIA Sp. z o.o. ul. Widok 19, 40-118 Katowice

ZU 5/2015

Więcej ZU 5/2015
2015-12-17 2019-01-19 UPL 99 liczniki energii elektrycznej ENEA Pomiary spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Strzeszyńska 58, 60-479 Poznań

ZU 14/2012

Więcej ZU 14/2012
2012-12-20 2016-01-19 UPL 99 liczniki energii elektrycznej Energomiar spółka z ograniczoną odpowiedzialnoscią ul. Strzeszyńska 58, 60-479 Poznań

UU 2/2007

Więcej UU 2/2007
2007-01-19 2010-01-19 UPL 99 liczniki energii elektrycznej Energomiar Sp. z o.o. ul. Strzeszyńska 58, 60-479 Poznań

ZU 2/2010

Więcej ZU 2/2010
2010-01-15 2013-01-19 UPL 99 liczniki energii elektrycznej Energomiar Sp. z o.o. ul. Strzeszyńska 58, 60-479 Poznań

ZU 11/2009

Więcej ZU 11/2009
2009-06-23 2012-06-28 UPL 98 liczniki energii elektrycznej ENERGO-MOC" WZORCOWNIA Sp. z o.o. ul. Widok 19, 40-118 Katowice

UU 13/2006

Więcej UU 13/2006
2006-06-28 2009-06-28 UPL 98 liczniki energii elektrycznej ENERGO-MOC" WZORCOWNIA Sp. z o.o. ul. Widok 19, 40-118 Katowice

UU 6/2006

Więcej UU 6/2006
2006-01-31 2009-01-31 UPL 97 liczniki energii elektrycznej Energetyczne Systemy Pomiarowe" Sp. z o. o. ul. Elektryczna 13, 15-950 Białystok

ZU 1/2012

Więcej ZU 1/2012
2012-01-18 2015-01-31 UPL 97 liczniki energii elektrycznej Energetyczne Systemy Pomiarowe spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Elektryczna 13, 15-950 Białystok

ZU 1/2009

Więcej ZU 1/2009
2009-01-19 2012-01-31 UPL 97 liczniki energii elektrycznej Energetyczne Systemy Pomiarowe" Sp. z o. o. ul. Elektryczna 13, 15-950 Białystok

UU 4/2006

Więcej UU 4/2006
2006-01-31 2009-01-31 UPL 96 liczniki energii elektrycznej Fabryka Aparatury Pomiarowej "PAFAL" S. A. ul. Łukasińskiego 26, 58-100 Świdnica

ZU 1/2006

Więcej ZU 1/2006
2006-02-06 2009-01-31 UPL 96 liczniki energii elektrycznej Fabryka Aparatury Pomiarowej "PAFAL" S. A. ul. Łukasińskiego 26, 58-100 Świdnica

ZU 3/2009

Więcej ZU 3/2009
2009-01-30 2012-01-31 UPL 96 liczniki energii elektrycznej Fabryka Aparatury Pomiarowej "PAFAL" S. A. ul. Łukasińskiego 26, 58-100 Świdnica

ZU 7/2010

Więcej ZU 7/2010
2010-11-15 2013-11-20 UPL 76 liczniki energii elektrycznej Energetyka Kaliska Liczniki i Instalacje Sp. z o. o. Al. Wojska Polskiego 35, 62-800 Kalisz

UU 13/2007

Więcej UU 13/2007
2007-11-20 2010-11-20 UPL 76 liczniki energii elektrycznej Energetyka Kaliska Liczniki i Instalacje Sp. z o. o. Al. Wojska Polskiego 35, 62-800 Kalisz

UU 10/2007

Więcej UU 10/2007
2007-08-08 2010-08-08 UPL 75 tachografy samochodowe Bogumiła Mieczkowska Zakład Usług Wielobranżowych "BOGAMET Lisi Ogon, ul Szczecińska 15-19, 86-065 Łochowo
do góry