Nawigacja

Stanowiska pomiarowe

Laboratorium Promieniowania Jonizującego

Autor : Adrian Knyziak, Magdalena Szymko
Opublikowane przez : Adam Żeberkiewicz

Stanowiska do pomiarów promieniowania rentgenowskiego

Komora wzorcowa (wzorzec pierwotny) na stanowisku pomiarowym promieniowania X w zakresie napięć rentgenowskich 40 kV ÷ 300 kV

Komora wzorcowa (wzorzec pierwotny) na stanowisku pomiarowym promieniowania X w zakresie napięć rentgenowskich 40 kV ÷ 300 kV

Komora wzorcowa (wzorzec pierwotny) na stanowisku pomiarowym promieniowania X w zakresie napięć rentgenowskich 10 kV ÷ 50 kV

Komora wzorcowa na stanowisku pomiarowym promieniowania X w zakresie napięć rentgenowskich 10 kV ÷ 50 kV. komora jonizacyjna, połączona ze źródłem napięcia zasilania i urządzeniem do pomiaru ładunków jonizacyjnych oraz komora monitorowa z układem pomiarowym.

System pomiarowy do pomiaru ładunków jonizacyjnych komory wzorcowej

System pomiarowy do pomiaru ładunków jonizacyjnych komory wzorcowej.

Stanowisko odniesienia służy do odtwarzania i przekazywania jednostki kermy w powietrzu i jednostki mocy kermy w powietrzu promieniowania X w zakresie energii fotonów 8 keV ÷ 300 keV. Wzorcem pierwotnym jest zespół trzech komór jonizacyjnych, o ściankach powietrznych. Stanowisko odniesienia składa się z dwóch stanowisk pomiarowych. W skład każdego stanowiska wchodzi komora jonizacyjna, połączona ze źródłem napięcia zasilania i urządzeniem do pomiaru ładunków jonizacyjnych oraz komora monitorowa z układem pomiarowym. Urządzenie do pomiaru ładunków jonizacyjnych komory wzorcowej i układ pomiarowy komory monitorowej jest wspólny dla obu stanowisk. 

Opiekun stanowiska: dr inż. Łukasz Michalik


Stanowiska do pomiarów promieniowania gamma

Stanowisko pomiarowe promieniowania gamma z wieloźródłowym irradiatorem GI-06 wyposażonym w źródła 137Cs60Co i 241Am  

Stanowisko pomiarowe promieniowania gamma z wieloźródłowym irradiatorem GI-06 wyposażonym w źródła 137Cs, 60Co i 241Am

Stanowisko odniesienia służy do odtwarzania i przekazywania jednostki kermy w powietrzu i mocy kermy w powietrzu w polu promieniowania nuklidów kobalt 60Co i cez 137Cs dla ochrony radiologicznej. Wzorcem pierwotnym jest grafitowa komora jonizacyjna Gw ze ściankami o zmiennej grubości. W skład stanowiska odniesienia wchodzi komora jonizacyjna połączona ze źródłem napięcia zasilania o zmiennej polaryzacji, urządzenia do pomiaru ładunków i prądów jonizacyjnych oraz zamknięte źródła promieniotwórcze nuklidów kobaltu 60Co, cezu 137Cs i 241Am umieszczone w irradiatorze GI-06.

Wzorzec Grey w laboratorium promieniowania jonizującego

Obecny wzorzec kermy w powietrzu – komora Gw oraz zbudowana w GUM komora IC16A, która po zakończeniu porównań kluczowych z BIPM w zakresie kermy w powietrzu dla 60Co będzie funkcjonować jako wzorzec pierwotny. 

Komora jonizacyjna - wzorzec dawki pochłoniętej w wodzie promieniowania gamma nuklidu 60Co - umieszczona w fantomie wodnym na stanowisku pomiarowym przy irradiatorze TeraBALT.

Komora jonizacyjna - laboratorium promieniowania jonizującego

Stanowisko odniesienia służy do przekazywania jednostki dawki pochłoniętej w wodzie w polu promieniowania nuklidu kobalt 60Co. Wzorcem odniesienia jest grafitowa komora jonizacyjna NE2571. W skład stanowiska odniesienia wchodzi komora jonizacyjna połączona ze źródłem napięcia. Jest to obecnie stosowany wzorzec wtórny. 

W wyniku prac naukowo-badawczych w GUM została zbudowana grafitowa komora jonizacyjna DW3, która po zakończeniu porównań kluczowych z BIPM w zakresie dawki pochłoniętej w wodzie dla 60Co będzie funkcjonować jako wzorzec pierwotny.

Grafitowa komora jonizacyjna DW3

fot. komory jonizacyjne NE2571 (po lewej) i DW3 (po prawej) - wzorce dawki pochłoniętej w wodzie, umieszczone w wodoszczelnych osłonkach w fantomie wodnym na stanowisku pomiarowym w polu promieniowania gamma 60Co 

Opiekun stanowiska: mgr inż. Michał Derlaciński 

 

 

Prace naukowo-badawcze prowadzone w Laboratorium

W ramach prac badawczo-rozwojowych Laboratorium zbudowało: 

Grafitową komorę jonizacyjną – wzorzec pierwotny kermy w powietrzu.

Grafitowa komora jonizująca

grafitowa komora jonizacyjna - wzorzec pierwotny kermy w powietrzu

fot. Komora IC16A oraz model rozkładu pola elektromagnetycznego w tej komorze uzyskany metodami obliczeniowymi elementów skończonych (FreeFEM++).   

Grafitową komorę jonizacyjną – wzorzec pierwotny dawki pochłoniętej w wodzie. 

Grafitowa komora jonizująca

model fantom dw3

fot. Komora umieszczona w fantomie na stanowisku gamma oraz model komputerowy tej komory wykorzystywany w obliczeniach współczynników poprawkowych metodami Monte Carlo (kody EGS, FLUKA).  

Kalorymetr wodny – wzorzec pierwotny dawki pochłoniętej w wodzie

Kalorymetr grafitowy – wzorzec pierwotny dawki pochłoniętej w graficie

Kalorymetr grafitowy – wzorzec pierwotny dawki pochłoniętej w graficie

Prototypy wzorców wtórnych dla ochrony radiologicznej 

Prototypy wzorców wtórnych dla ochrony radiologicznej

Testy komory Hp(10) na stanowisku gamma

Komora HP(3) - projekt konstrukcyjny komory w fantomie

Komora Hp(3) – projekt konstrukcyjny komory w fantomie

 

Kierownik Laboratorium: Magdalena Szymko

do góry