Nawigacja

Pracownie

Wieloosobowe stanowisko pracy ds Certyfikacji

Autor : Wojciech Wiśniewski
Opublikowane przez : Adam Żeberkiewicz

Podstawowym zadaniem Wieloosobowego stanowiska pracy ds. Certyfikacji jest realizacja zadań Jednostki Notyfikowanej w zakresie prowadzenia oceny wag nieautomatycznych i automatycznych, zgodnie z dyrektywami MID i NAWI. Wieloosobowe stanowisko pracy ds. Certyfikacji wykonuje, we współpracy z właściwymi Pracowniami, badania i sprawdzenia wag samochodowych do ważenia pojazdów w ruchu, gęstościomierzy zbożowych, manometrów do opon pojazdów mechanicznych, gęstościomierzy oscylacyjnych do pomiaru gęstości cieczy, areometrów szklanych, wzorców masy różnych klas. Badania te mają na celu wydanie przez Prezesa GUM decyzji zatwierdzenia typu przyrządów pomiarowych. Kolejnym zadaniem tej komórki jest opiniowanie wniosków o utworzenie punktów legalizacyjnych, dotyczących przyrządów pomiarowych, zaliczanych do zakresu merytorycznego laboratorium. Stanowisko współpracuje z Pracownią Wag i Wzorców Masy w sprawie nadzoru nad dostawcami zewnętrznymi wyposażenia pomiarowego, stosowanego przy sprawdzaniu wag o dużym obciążeniu. 

Kontakt

do góry