Nawigacja

Pracownie

Pracownia Wzorców Fotometrycznych i Radiometrycznych

Autor : Grzegorz Szajna
Opublikowane przez : Adam Żeberkiewicz

Usługi Pracowni

 • Wzorcowanie wzorców światłości (lampy żarowe)
 • Wzorcowanie wzorców strumienia świetlnego (lampy żarowe)
 • Wzorcowanie wzorców temperatury barwowej najbliższej (lampy żarowe)
 • Wzorcowanie luksomierzy cyfrowych
 • Wzorcowanie mierników luminancji
 • Wzorcowanie kolorymetrów trójchromatycznych do pomiaru chromatyczności źródeł światła
 • Wzorcowanie materiałów fotoluminescencyjnych (pomiar luminancji i czasu zaniku)
 • Wzorcowanie połyskomierzy
 • Wzorcowanie wzorców połysku w geometriach pomiarowych 20º/20º, 60º/60º, 85º/85º
 • Wzorcowanie wzorców luminancji
 • Wzorcowanie wzorców czułości widmowej (przy długościach fali promieniowania laserowego 488 nm, 514 nm, 632 nm)
 • Wzorcowanie mierników mocy promienistej (przy długościach fali promieniowania laserowego 488 nm, 514 nm, 632 nm)
 • Wzorcowanie wzorców czułości widmowej (promieniowanie monochromatyczne od 380 nm do 1600 nm)
 • Wzorcowanie mierników mocy promienistej (promieniowanie monochromatyczne od
 • 380 nm do 1600 nm)
 • Wzorcowanie mierników światła białego stosowanych w badaniach nieniszczących (NDT)
 • Wzorcowanie mierników nadfioletu stosowanych w badaniach nieniszczących (NDT)
 • Wzorcowanie kalibratorów fotometrycznych
 • Wzorcowanie komór świetlnych

Stanowiska pomiarowe

Kontakt do Pracowni

do góry