Nawigacja

Laboratoria

Laboratorium Wzorców Fotometrycznych i Radiometrycznych

Autor : Grzegorz Szajna
Opublikowane przez : Adam Żeberkiewicz

Usługi Laboratorium

 • Wzorcowanie wzorców światłości (lampy żarowe),
 • wzorcowanie wzorców strumienia świetlnego (lampy żarowe),
 • wzorcowanie wzorców temperatury barwowej najbliższej (lampy żarowe),
 • wzorcowanie luksomierzy cyfrowych,
 • wzorcowanie mierników luminancji,
 • wzorcowanie kolorymetrów trójchromatycznych do pomiaru chromatyczności źródeł światła,
 • wzorcowanie materiałów fotoluminescencyjnych (pomiar luminancji i czasu zaniku),
 • wzorcowanie połyskomierzy,
 • wzorcowanie wzorców połysku w geometriach pomiarowych 20º/20º, 60º/60º, 85º/85º,
 • wzorcowanie wzorców luminancji,
 • wzorcowanie wzorców czułości widmowej (przy długościach fali promieniowania laserowego 488 nm, 514 nm, 632 nm),
 • wzorcowanie mierników mocy promienistej (przy długościach fali promieniowania laserowego 488 nm, 514 nm, 632 nm),
 • wzorcowanie wzorców czułości widmowej (promieniowanie monochromatyczne od 380 nm do 1600 nm),
 • wzorcowanie mierników mocy promienistej (promieniowanie monochromatyczne od 380 nm do 1600 nm),
 • wzorcowanie mierników światła białego stosowanych w badaniach nieniszczących (NDT),
 • wzorcowanie mierników nadfioletu stosowanych w badaniach nieniszczących (NDT),
 • wzorcowanie kalibratorów fotometrycznych,
 • wzorcowanie komór świetlnych.

Stanowiska pomiarowe

Kontakt do Laboratorium

do góry