Nawigacja

Stanowiska pomiarowe

Stanowiska pomiarowe Laboratorium Twardości

Opublikowane przez : Adam Żeberkiewicz

Wzorzec odniesienia twardości Rockwella

 

Stanowisko służy do wzorcowania wzorców twardości Rockwella I rzędu w zakresie skal A, B, C, D, E, F, G, H, K, zgodnie z normą PN-EN ISO 6508-3. Układ pomiarowy stanowi interferometr laserowy na bazie lasera He-Ne. Zainstalowany program komputerowy umożliwia dodatkowo wizualizację przebiegu cyklu pomiarowego.

Wzorzec odniesienia twardości Vickersa

wzorcowanie wzorca twardości Vickersa (element wzorca odniesienia twardości Vickersa), faza obciążania    

Po lewej: wzorcowanie wzorca twardości Vickersa (element wzorca odniesienia twardości Vickersa), faza obciążania

Po prawej: element wzorca odniesienia twardości Vickersa, fragment układu obciążającego w zakresie skal HV1-HV10

Element wzorca odniesienia twardości Vickersa - układ pomiarowy (mikroskop z kamerą i monitorem z obrazem odcisku Vickersa)

Mikroskop do pomiaru przekątnych odcisków Vickersa

Mikroskop do pomiaru przekątnych odcisków Vickersa

Wzorzec odniesienia twardości Brinella

Układ obciążający stanowiska wzorcowego twardości Brinella, wchodzący w skład wzorca odniesienia twardości Brinella GUM, przeznaczony jest do wykonywania odcisków przy wzorcowaniu wzorców twardości Brinella w zakresie skal HBW5/250, HBW10/500, HBW5/750, HBW10/1000, HBW10/1500, HBW10/3000.

Wzorcowanie wzorca twardości Brinella (skala HBW10/3000) (wykonywanie odcisku Brinella, faza obciążania)

Wzorcowanie wzorca twardości Brinella (skala HBW10/3000) (wykonywanie odcisku Brinella, faza obciążania)

Mikroskop cyfrowy z możliwością pomiaru automatycznego i manualnego służy do pomiarów średnic odcisków Brinella w zakresie od 1 mm do 6 mm

Mikroskop cyfrowy z możliwością pomiaru automatycznego i manualnego służy do pomiarów średnic odcisków Brinella w zakresie od 1 mm do 6 mm

Wzorcowanie wzorca twardości Brinella - faza obciążania

Wzorcowanie wzorca twardości Brinella - faza obciążania

Wzorcowanie wzorca twardości Brinella - pomiar średnicy odcisku    

Wzorcowanie wzorca twardości Brinella - pomiar średnicy odcisku

Wzorzec Brinella z naniesionymi odciskami

Wzorzec Brinella z naniesionymi odciskami

do góry