Nawigacja

Stanowiska pomiarowe

Pracownia Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego

Autor : Artur Trościanko
Opublikowane przez : Adam Żeberkiewicz

Tachografy cyfrowe wraz przyrządami do ich sprawdzania

Przykładowe tachografy cyfrowe w wersji przeznaczonej do przeprowadzania szkoleń. Widoczne przyrządy pomiarowe służą do kalibracji oraz sprawdzania tachografów. Mierzonymi wielkościami są: prędkość liniowa w km/h, przebyta długość odcinka drogi w kilometrach oraz dobowa odchyłka czasu w sekundach.

Metoda pomiarowa polega na przesyłaniu do tachografu sygnału impulsowego o znanej częstotliwości i porównaniu wartości wskazanych (zarejestrowanych) przez tachograf z wartościami odniesienia.Stanowisko pomiarowe do badania taksometrów nie zainstalowanych w taksówce podczas przeprowadzania oceny zgodności według modułu B (badanie typu WE) oraz przyrząd do badania taksometru zainstalowanego w taksówce.

Mierzonymi wielkościami są: długość odcinka drogi w metrach, czas w sekundach, opłata w złotówkach oraz zawartość liczników sumujących długości drogi ogółem, drogi płatnej i liczby kursów.

Metoda pomiarowa polega na przesyłaniu do taksometru sygnału impulsowego o znanej częstotliwości, pomiarze przedziałów czasu, w których otrzymywane są sygnały z taksometru. W przypadku badania taksometru współpracującego z nadajnikiem sygnału – przetwornikiem, wykorzystuje się blok napędu przetwornika obrotowo-impulsowego, stanowiący integralną część stanowiska, sterujący zadaną i stabilną prędkością obrotową przetwornika.

 

 

do góry