Nawigacja

Pracownie

Pracownia Precyzyjnych Pomiarów Geometrycznych

Autor : Piotr Sosinowski
Opublikowane przez : Adam Żeberkiewicz

Zadania

Pracownia Precyzyjnych Pomiarów Geometrycznych realizuje zadania z dziedziny długości i kąta, szczególnie w zakresie pomiarów geometrii powierzchni, pomiarów współrzędnościowych oraz wzorców kreskowych i przymiarów. Pracownia zapewnia spójność pomiarową w kraju poprzez wzorcowanie przyrządów pomiarowych i wzorców z zakresu długości, kąta płaskiego i parametrów geometrii powierzchni, w tym chropowatości i falistości powierzchni (również w zakresie nanometrycznym), kształtu (np. prostoliniowości, okrągłości) i położenia (np. równoległości).

Pracownia Precyzyjnych Pomiarów Geometrycznych regularnie bierze udział w międzynarodowych porównaniach kluczowych i uzupełniających, aby potwierdzić wiarygodność wyników pomiarów i swoich zdolności pomiarowych CMC.

Pracownia współpracuje z Międzynarodowym Biurem Miar (BIPM) oraz krajowymi instytucjami metrologicznymi innych krajów, a także z Międzynarodową Organizacją Metrologii Prawnej (OIML).

Pracownia Precyzyjnych Pomiarów Geometrycznych prowadzi prace nad ustanowieniem państwowych wzorców jednostek: chropowatości powierzchni i okrągłości, podejmuje badania mające na celu rozwój nowych metod pomiarowych w dziedzinie pomiarów geometrycznych, również w zakresie nanometrologii.

Członkowie zespołu Pracowni Precyzyjnych Pomiarów Geometrycznych biorą udział w krajowych konferencjach naukowych związanych z metrologią geometrii powierzchnii i pomiarami współrzędnościowymi, prezentując osiągnięcia Pracowni w formie referatów bądź plakatów, rozpowszechniając wiedzę o roli precyzyjnych pomiarów geometrycznych dla potrzeb przemysłu m.in. motoryzacyjnego, lotniczego oraz promują wiedzę o metrologii i prowadzą specjalistyczne szkolenia metrologiczne.

Stanowiska pomiarowe

Kontakt do Pracowni

do góry