Nawigacja

Stanowiska pomiarowe

20.04.2022Państwowy wzorzec jednostki miary lepkości kinematycznej

Opublikowane przez : Adam Żeberkiewicz

Państwowy wzorzec jednostki miary lepkości kinematycznej jest układem pomiarowym złożonym z kompletu (59 szt.) wzorcowych wiskozymetrów kapilarnych szklanych typu Ubbelohde, zestawu przyrządów do precyzyjnego pomiaru temperatury, łaźni wiskozymetrycznej oraz wzorca pierwotnego - wody dwukrotnie destylowanej o przypisanych tabelarycznych wartościach lepkości kinematycznej i dynamicznej.

Na stanowisku wykonywane są pomiary czasu przepływu stałych objętości wzorców wiskozymetrycznych przez kapilary wzorcowych wiskozymetrów w zakresie lepkości kinematycznej: od 1 × 10-7 m2 s-1 do 1,5 × 10-1 m2 s-1. Do sporządzania wzorców wiskozymetrycznych cieczy stosuje się: oleje mineralne oraz polibuteny, charakteryzujące się właściwościami cieczy newtonowskich.

Polska należy do 11 krajów świata (Niemcy, USA, Francja, Japonia, Włochy, Chiny, Rosja, Holandia, Słowacja, Turcja), które posiadają własną niezależną skalę lepkości, opartą na wartości wody (ISO/TR 3666:1998(E)).

Stanowisko wzorca lepkości kinematycznej - zdjęcie w laboratorium na zdjęciu przyrząd o nazwie wiskozymetr - szklana probówka

do góry