Nawigacja

Stanowiska pomiarowe

Państwowy wzorzec jednostki miary ilości substancji

Opublikowane przez : Adam Żeberkiewicz

Na zdjęciu: układ pomiarowy złożony z: zestawu do precyzyjnych analiz kulometrycznych, wag nieautomatycznych elektronicznych (ultramikrowagi i wagi analitycznej), wzorców masy, zestawu do oznaczania jonów metodą chromatografii jonowej oraz pierwotnych materiałów odniesienia, służących do odtwarzania i przekazywania jednostki miary ilości substancji.

Wzorzec jednostki miary ilości substancji jest układem pomiarowym złożonym z: zestawu do precyzyjnych analiz kulometrycznych, wag nieautomatycznych elektronicznych (ultramikrowagi i wagi analitycznej), wzorców masy, zestawu do oznaczania jonów metodą chromatografii jonowej oraz pierwotnych materiałów odniesienia, służących do odtwarzania i przekazywania jednostki miary. Wzorzec jednostki miary ilości substancji zapewnia jej odtwarzanie w zakresie od 0,001 mol do 0,01 mol (substancje stałe) oraz od 0,000 1 mol do 0,01 mol (substancje ciekłe).

Zastosowanie

  • ochrona środowiska naturalnego
  • ochrona środowiska pracy
  • ochrona zdrowia
  • kontrola procesów przemysłowych i wyrobów

Zainteresowane podmioty

  • instytucje związane z ochroną środowiska naturalnego
  • instytucje związane z ochroną środowiska pracy
  • przemysł chemiczny, farmaceutyczny i spożywczy

Plany rozwoju wzorca

Doskonalenie zdolności pomiarowych (podążanie za rozwojem technologicznym przyrządów pomiarowych, kierunkami rozwoju nakreślonymi przez CCQM, EURAMET i potrzebami gospodarki)

do góry