Nawigacja

Stanowiska pomiarowe

Pracownia Analizy Gazów

Autor : Dariusz Cieciora
Opublikowane przez : Adam Żeberkiewicz

Stanowisko do wzorcowania mieszanin gazowych metodą chromatograficzną

 m51_01

Stanowisko wykorzystywane jest do wzorcowania mieszanin gazowych mających zastosowanie przy legalizacji analizatorów spalin samochodowych oraz mieszanin zawierających węglowodory (np. metan, etan, eten, propan), wodór, tlenek węgla, ditlenek węgla, tlen i syntetyczny gaz ziemny.

 

Stanowisko do wytwarzania mieszanin gazowych metodą grawimetryczną

na zdjęciu znajduje się tablica do napełnień wraz z pompami turbomolekularnymi  na zdjęciu znajdują się wagi do ważenia butli gazowych

Stanowisko składa się z tablicy do napełnień, pomp turbomolekularnych oraz wag przystosowanych do ważenia butli gazowych. Stanowisko umożliwia wykonanie mieszanin gazowych w butlach o pojemności wodnej od 5 do 50 litrów i ciśnieniu do 150 bar.

 

Stanowisko do wzorcowania mieszanin gazowych przy użyciu analizatorów gazów

m51_03 

Stanowisko wykorzystywane jest do wzorcowania mieszanin gazowych zawierających takie składniki jak: tlen, tlenek węgla, ditlenek węgla, ditlenek siarki i tlenki azotu.

 

Stanowisko do wzorcowania analizatorów gazów

 

Stanowisko wykorzystywane jest do wzorcowania tlenomierzy i analizatorów gazów w zakresie pomiarów tlenku węgla, ditlenku węgla, tlenków azotu oraz gazów wysypiskowych.

Wyposażenie

  • Wyposażenie do wytwarzania suchych wzorców etanolu w azocie na stanowisku do wytwarzania mieszanin gazowych metodą grawimetryczną Wyposażenie do wytwarzania suchych wzorców etanolu w azocie na stanowisku do wytwarzania mieszanin gazowych metodą grawimetryczną
    Wyposażenie do wytwarzania suchych wzorców etanolu w azocie na stanowisku do wytwarzania mieszanin gazowych metodą grawimetryczną
  • Pompa turbomolekularna na stanowisku do wytwarzania mieszanin gazowych metodą grawimetryczną Pompa turbomolekularna na stanowisku do wytwarzania mieszanin gazowych metodą grawimetryczną
    Pompa turbomolekularna na stanowisku do wytwarzania mieszanin gazowych metodą grawimetryczną
  • Komparator mas do ważenia butli gazowych - stanowisko do wytwarzania mieszanin gazowych metodą grawimetryczną Komparator mas do ważenia butli gazowych - stanowisko do wytwarzania mieszanin gazowych metodą grawimetryczną
    Komparator mas do ważenia butli gazowych - stanowisko do wytwarzania mieszanin gazowych metodą grawimetryczną
do góry