Nawigacja

Stanowiska pomiarowe

Laboratorium Analizy Gazów

Autor : Dariusz Cieciora
Opublikowane przez : Adam Żeberkiewicz

Stanowisko do wzorcowania mieszanin gazowych metodą chromatograficzną

 Stanowisko do wzorcowania mieszanin gazowych metodą chromatograficzną: obok siebie dwa przyrządy.

Stanowisko wykorzystywane jest do wzorcowania mieszanin gazowych mających zastosowanie przy legalizacji analizatorów spalin samochodowych oraz mieszanin zawierających węglowodory (np. metan, etan, eten, propan), wodór, tlenek węgla, ditlenek węgla, tlen i syntetyczny gaz ziemny.

 

Stanowisko do wytwarzania mieszanin gazowych metodą grawimetryczną

na zdjęciu znajduje się tablica do napełnień wraz z pompami turbomolekularnymi  na zdjęciu znajdują się wagi do ważenia butli gazowych

Stanowisko składa się z tablicy do napełnień, pomp turbomolekularnych oraz wag przystosowanych do ważenia butli gazowych. Stanowisko umożliwia wykonanie mieszanin gazowych w butlach o pojemności wodnej od 5 do 50 litrów i ciśnieniu do 150 bar.

 

Stanowisko do wzorcowania mieszanin gazowych przy użyciu analizatorów gazów

Stanowisko do wzorcowania mieszanin gazowych przy użyciu analizatorów gazów 

Stanowisko wykorzystywane jest do wzorcowania mieszanin gazowych zawierających takie składniki jak: tlen, tlenek węgla, ditlenek węgla, ditlenek siarki i tlenki azotu.

 

Stanowisko do wzorcowania analizatorów gazów

Stanowisko do wzorcowania analizatorów gazów. Na zdjęciu: butle z gazem oraz tablica 

Stanowisko wykorzystywane jest do wzorcowania tlenomierzy i analizatorów gazów w zakresie pomiarów tlenku węgla, ditlenku węgla, tlenków azotu oraz gazów wysypiskowych.

Wyposażenie

  • Wyposażenie do wytwarzania suchych wzorców etanolu w azocie na stanowisku do wytwarzania mieszanin gazowych metodą grawimetryczną Wyposażenie do wytwarzania suchych wzorców etanolu w azocie na stanowisku do wytwarzania mieszanin gazowych metodą grawimetryczną
    Wyposażenie do wytwarzania suchych wzorców etanolu w azocie na stanowisku do wytwarzania mieszanin gazowych metodą grawimetryczną
  • Pompa turbomolekularna na stanowisku do wytwarzania mieszanin gazowych metodą grawimetryczną Pompa turbomolekularna na stanowisku do wytwarzania mieszanin gazowych metodą grawimetryczną
    Pompa turbomolekularna na stanowisku do wytwarzania mieszanin gazowych metodą grawimetryczną
  • Komparator mas do ważenia butli gazowych - stanowisko do wytwarzania mieszanin gazowych metodą grawimetryczną Komparator mas do ważenia butli gazowych - stanowisko do wytwarzania mieszanin gazowych metodą grawimetryczną
    Komparator mas do ważenia butli gazowych - stanowisko do wytwarzania mieszanin gazowych metodą grawimetryczną
do góry