Nawigacja

Stanowiska pomiarowe

Laboratorium Wzorców Fizykochemicznych

Autor : Elżbieta Lenard
Opublikowane przez : Adam Żeberkiewicz

Gęstość (ciał stałych i cieczy)

 

Państwowy wzorzec jednostki miary gęstości

Stanowisko pomiarowe ważenia hydrostatycznego

Wzorce krzemowe odtwarzają i przekazują jednostkę miary gęstości na stanowisku pomiarowym ważenia hydrostatycznego WASO 9.2 (po lewej) i SILO2 (po prawej).

Stanowisko pomiarowe ważenia hydrostatycznego WASO 9.2 SILO2


Stanowisko ważenia hydrostatycznego służy do odtwarzania i przekazywania jednostki miary gęstości wzorcom stałym i ciekłym niższych rzędów, do wyznaczania gęstości cieczy i ciał stałych oraz do wzorcowania areometrów kontrolnych.

 

Stanowisko pomiarowe gęstościomierzy oscylacyjnych

Stanowisko gęstościomierzy oscylacyjnych służy do wzorcowania oraz wykonywania pomiarów niezbędnych przy wzorcowaniu, legalizacji i zatwierdzaniu typu gęstościomierzy oscylacyjnych laboratoryjnych i przepływowych oraz przy wzorcowaniu gęstościomierzy oscylacyjnych przenośnych, innych przyrządów do pomiaru gęstości, a także przy wytwarzaniu certyfikowanych materiałów odniesienia.

Gęstościomierz oscylacyjny

 

Stanowisko pomiarowe do wzorcowania gęstościomierzy przepływowych

Stanowisko przewoźne, służy do wzorcowania gęstościomierzy przepływowych i przepływomierzy masowych z funkcją pomiaru gęstości, zamontowanych on-line i in-line na ciągach technologicznych przy produkcji i transporcie cieczy, w rozlewniach, rafineriach itp. Pomiary wykonuje się bez konieczności demontażu i dostarczania do laboratorium przyrządów przepływowych, w warunkach użytkowania (temperatura, ciśnienie, przepływ).

Stanowisko przewoźne do wzorcowania gęstościomierzy przepływowych piknometry przygotowywane do wzorcowania

Stanowisko do pomiarów napięcia powierzchniowego cieczy

Stanowisko służy do pomiarów napięcia powierzchniowego cieczy na granicy faz ciecz-gaz, wykonywanych przy certyfikacji materiałów odniesienia – wzorców napięcia powierzchniowego cieczy oraz wyznaczaniu napięcia powierzchniowego cieczy.

Stanowisko do pomiarów napięcia powierzchniowego cieczy, obok ekran monitora wraz z klawiaturą. Element stanowiska do pomiaru napiecia powierzchniowego cieczy

Stanowisko do pomiarów piknometrycznych

Stanowisko do pomiarów piknometrycznych służy do wzorcowania piknometrów szklanych, metalowych i kwarcowych, tj. wyznaczania ich masy oraz pojemności w określonej temperaturze lub w zakresie temperatury oraz do wyznaczania gęstości cieczy za pomocą wzorcowych piknometrów kwarcowych.

piknometry kwarcowe

 

Lepkość cieczy

Stanowisko wzorca państwowego jednostki miary lepkości kinematycznej

wiskozymetrStanowisko wzorca odniesienia jednostki lepkości kinematycznej

Stanowisko wzorca odniesienia jednostki lepkości kinematycznej, w tle umywalka, obok inne przyrządy pomiarowe

 

Stanowisko służy do odtwarzania jednostki miary lepkości, wzorcowania wiskozymetrów kapilarnych szklanych, wzorców lepkości (wiskozymetrycznych) oraz wyznaczania lepkości kinematycznej cieczy newtonowskich. Wzorcem odniesienia jest komplet 30 szt. wzorcowych wiskozymetrów (przykładowy wiskozymetr na zdjęciu powyżej).

Polska (GUM) jest jednym z niewielu państw na świecie posiadających własną niezależną skalę lepkości. Znajduje się ona również w: Stanach Zjednoczonych (NIST/CANNON), Meksyku (CENAM), Turcji (UME), Słowacji (SMU), Włoszech (INRIM), Japonii (NMIJ/AIST), Niemczech (PTB) Chinach (NIM), Holandii (VSL), Brazylii (INMETRO) i Francji (LNE).

Stanowisko pomiarowe nr S02 do wzorcowania użytkowych wiskozymetrów kapilarnych szklanych 

Stanowisko do wzorcowania wiskozymetrów kapilarnych szklanych; dłoń z prawej strony operuje wiskozymetrem.

Stanowisko pomiarowe nr S03 do wzorcowania wzorców lepkości cieczy w temperaturach (25 ÷ 80) °C.

Stanowisko pomiarowe nr S03 do wzorcowania wzorców lepkości cieczy w temperaturach (25 ÷ 80) °C.

Stanowisko pomiarowe nr S04 do wzorcowania wiskozymetrów Höpplera

Stanowisko do wzorcowania wiskozymetrów Höpplera

Stanowisko pomiarowe do wzorcowania kubków wypływowych

Stanowisko do wzorcowania kubków wypływowych

Objętość statyczna

Fragment stanowiska pomiarowego do wzorcowania – wyznaczania pojemności statycznej w zakresie od 0,5 ml do 5000 ml; różne przyrządy stoją na blacie w laboratorium.

 

Fragment stanowiska pomiarowego do wzorcowania pipet tłokowych

Analizatory wydechu

W laboratorium widoczne Stanowisko wilgotnych wzorców gazowych etanolu. Częścią stanowiska jest monitor wyświetlający parametry pomiarowe.

Stanowisko pomiarowe w laboratorium: skrzynka o przezroczystych plastikowych ściankach. Na wierzchu stoi kilka przyrządów oraz monitor z wyświetlonymi parametrami działania, na dole skrzynki widać pięć butli gazowych.

Stanowisko pomiarowe w laboratorium: na blacie stoją monitor, butelka z odczynnikiem, na dwóch wagach plastikowe butle.

Wyposażenie stosowane do wyznaczania czystości etanolu: w szklanym pojemniku dwie komory rękawicowe. Wyposażenie w laboratorium: Titrator do kulometrycznego oznaczania wody w etanolu TL 7500 KF trace M2. Na pierwszym planie monitor i klawiatura.

do góry