Nawigacja

Stanowiska pomiarowe

Państwowy wzorzec jednostki miary gęstości

Opublikowane przez : Adam Żeberkiewicz

Państwowy wzorzec jednostki miary gęstości

Dwa wzorce, wykonane z monokryształów krzemu

Na zdjęciu: wzorce jednostki miary gęstości wykonane z monokryształu krzemu: prostopadłościan WASO 9.2 o masie 153 g (wzorzec państwowy) oraz kula SILO2 o masie 1 kg.

WASO 9.2

  • w kształcie prostopadłościanu o wymiarach 28 mm × 39 mm × 60 mm i masie 153 g, którego gęstość w temperaturze 20 °C, przy ciśnieniu 105 Pa wynosi 2,329 0889 g/cm3. Niepewność rozszerzona wyznaczenia wartości gęstości wynosi 0,000 0020 g/cm3 przy prawdopodobieństwie rozszerzenia ok. 95 % i współczynniku rozszerzenia k = 2.

Wzorzec WASO 9.2 w laboratorium

SILO2,

  • w kształcie kuli o średnicy 94 mm i masie 997,3 g, którego gęstość w temperaturze 20 °C, przy ciśnieniu 101 325 Pa wynosi 2,329 114 63 g/cm3. Niepewność rozszerzona wyznaczenia wartości gęstości wynosi 0,000 001 10 g/cm3 przy prawdopodobieństwie rozszerzenia ok. 95 % i współczynniku rozszerzenia k = 2.

Oba wzorce są wzorcami wtórnymi, o wartościach gęstości wyznaczonych w odniesieniu do wzorców pierwotnych Physikalisch-Technische Bundesanstalt (PTB), Niemcy. Przeznaczone są do odtwarzania i przekazywania jednostki miary gęstości cieczy i ciał stałych na wzorcowym stanowisku ważenia hydrostatycznego.

 

 Zastosowanie

  • kontrola metrologiczna przyrządów do pomiaru gęstości
  • inspekcje celne i handlowe, kontrola towarów paczkowanych
  • kontrola produktów i procesów technologicznych w przemyśle spirytusowym, winiarskim, browarniczym, petrochemicznym, chemicznym, kosmetycznym, spożywczym i farmaceutycznym
do góry