Nawigacja

Stanowiska pomiarowe

Państwowy wzorzec jednostki miary gęstości

Opublikowane przez : Adam Żeberkiewicz

Państwowy wzorzec jednostki miary gęstości stanowią dwa wzorce, wykonane z monokryształów krzemu, o nazwach:

  • WASO 9.2, w kształcie prostopadłościanu o wymiarach 28 mm × 39 mm × 60 mm i masie 153 g, którego gęstość w temperaturze 20 °C, przy ciśnieniu 105 Pa wynosi 2,329 0889 g/cm3. Niepewność rozszerzona wyznaczenia wartości gęstości wynosi 0,000 0020 g/cm3 przy prawdopodobieństwie rozszerzenia ok. 95 % i współczynniku rozszerzenia k = 2.
  • SILO2, w kształcie kuli o średnicy 94 mm i masie 997,3 g, którego gęstość w temperaturze 20 °C, przy ciśnieniu 101 325 Pa wynosi 2,329 114 63 g/cm3. Niepewność rozszerzona wyznaczenia wartości gęstości wynosi 0,000 001 10 g/cm3 przy prawdopodobieństwie rozszerzenia ok. 95 % i współczynniku rozszerzenia k = 2.

Oba wzorce są wzorcami wtórnymi, o wartościach gęstości wyznaczonych w odniesieniu do wzorców pierwotnych Physikalisch-Technische Bundesanstalt (PTB), Niemcy. Przeznaczone są do odtwarzania i przekazywania jednostki miary gęstości cieczy i ciał stałych na wzorcowym stanowisku ważenia hydrostatycznego.

Na zdjęciu: wzorce jednostki miary gęstości wykonane z monokryształu krzemu: prostopadłościan WASO 9.2 o masie 153 g (wzorzec państwowy) oraz kula SILO2 o masie 1 kg.

Wzorzec SILO2 w laboratorium – pomiary na stanowisku ważenia hydrostatycznego Wzorzec WASO 9.2 w laboratorium

do góry