Nawigacja

Refraktometria

Refraktometria

Autor : Elżbieta Mendoń
Opublikowane przez : Adam Żeberkiewicz

Podstawowe zadania 

  • odtwarzanie i przekazywanie jednostki miary współczynnika załamania światła z zachowaniem spójności pomiarowej,  

  • wzorcowanie przyrządów do pomiaru współczynnika załamania światła (refraktometry fotoelektryczne i wizualne, stałe i ciekłe wzorce refraktometryczne), 

  • wytwarzanie certyfikowanych materiałów odniesienia – wzorców współczynnika załamania światła, 

  • prowadzenie prac związanych z utrzymywaniem i modernizacją stanowisk do pomiarów współczynnika załamania światła, 

  • współpraca z międzynarodowymi organizacjami metrologicznymi oraz krajowymi instytutami metrologicznymi innych państw, m.in. OIML TC/ SC 2 Saccharimetry p4,   

  • współpraca z Konsultacyjnymi Zespołami Metrologicznymi w zakresie pomiarów i badań zgodnych z zakresem działania pracowni, 

  • transfer wiedzy metrologicznej do przedsiębiorców oraz innych podmiotów, udzielanie konsultacji, prowadzenie doradztwa technicznego i szkoleń specjalistycznych, m.in. dla laboratoriów wzorcujących.   

Porównania międzynarodowe 

  • International Comparison of Refractive Index Measurements”, PTB, 2014,

  • EURAMET 1109 „Peer-review of QMSs".

Wykaz usług pomiarowych

Lp 

Usługa 

Zakres pomiarowy 

Zdolność pomiarowa 

1 

Wzorcowanie refraktometrów fotoelektrycznych 

1,3 ÷ 1,7 

0,00002 

2 

Wzorcowanie refraktometrów wizualnych 

1,3 ÷ 1,7 

0,0001 

3 

Wyznaczanie wartości współczynnika załamania światła dla ciekłych wzorców refraktometrycznych 

1,3 ÷ 1,7 

0,00002 

 

4 

Wyznaczanie wartości współczynnika załamania światła dla ciekłych wzorców refraktometrycznych 

1,4 ÷ 1,7 

0,00002 

 

5 

Wytwarzanie certyfikowanych materiałów odniesienia - wzorców refraktometrycznych 

1,3 ÷ 1,7 

0,00002 

 

 

 

do góry