Nawigacja

Polarymetria

Polarymetria

Autor : Beata Sokołowska
Opublikowane przez : Adam Żeberkiewicz

Podstawowe zadania 

  • Utrzymywanie i doskonalenie państwowego wzorca jednostki miary kąta skręcenia płaszczyzny polaryzacji światła oraz zapewnienie jego powiązania z wzorcami międzynarodowymi i wzorcami innych państw poprzez wzorcowanie w PTB, 

  • prowadzenie prac związanych z utrzymywaniem, rozwojem i modernizacją stanowisk pomiarowych związanych z pomiarami kąta skręcenia płaszczyzny polaryzacji światła, 

  • odtwarzanie i przekazywanie jednostki miary kąta skręcenia płaszczyzny polaryzacji światła z zachowaniem spójności pomiarowej, 

  • wzorcowanie przyrządów do pomiaru kąta skręcenia płaszczyzny polaryzacji światła (polarymetry fotoelektryczne, stałe wzorce polarymetryczne – kwarcowe płytki kontrolne), 

  • wytwarzanie certyfikowanego materiału odniesienia – wzorca polarymetrycznego - sacharozy, 

  • prowadzenie prac związanych z utrzymywaniem i modernizacją stanowisk do pomiarów kąta skręcenia płaszczyzny polaryzacji światła, 

  • współpraca z międzynarodowymi organizacjami metrologicznymi oraz krajowymi instytutami metrologicznymi innych państw, 

  • współpraca z Konsultacyjnymi Zespołami Metrologicznymi w zakresie pomiarów i badań zgodnych z zakresem działania pracowni, 

  • transfer wiedzy metrologicznej do przedsiębiorców oraz innych podmiotów, udzielanie konsultacji, prowadzenie doradztwa technicznego i szkoleń specjalistycznych, m.in. dla laboratoriów wzorcujących.

Porównania międzynarodowe 

  • The Supplementary Comparison COOMET.PR-S2.

Wykaz usług pomiarowych

 
 

 L.P.

Usługa 

Zakres pomiarowy 

Zdolność pomiarowa 

1 

Wzorcowanie polarymetrów fotoelektrycznych 

(-90 ÷ 90) ° 

0,001 ° 

2 

Wzorcowanie stałych wzorców polarymetrycznych - kwarcowych płytek kontrolnych 

(-20 ÷ 40) ° 

 

0,003 ° 

 

3 

Wytwarzanie certyfikowanego materiału odniesienia - wzorca polarymetrycznego - sacharozy 

78,3...° 

0,01 ° 

 

 

 

do góry