Nawigacja

Gęstość

Gęstość

Autor : Elżbieta Lenard
Opublikowane przez : Adam Żeberkiewicz

Zadania podstawowe

 • odtwarzanie i przekazywanie jednostki miary gęstości z zachowaniem spójności pomiarowej, 

 • wzorcowanie przyrządów do pomiaru gęstości (gęstościomierze oscylacyjne, piknometry szklane i metalowe, areometry, wagi hydrostatyczne, próbki ciekłe i stałe),

 • wytwarzanie certyfikowanych materiałów odniesienia – wzorców gęstości i napięcia powierzchniowego, 

 • prowadzenie prac związanych z utrzymywaniem i modernizacją stanowisk do pomiarów gęstości i napięcia powierzchniowego, 

 • współpraca z międzynarodowymi organizacjami metrologicznymi oraz krajowymi instytutami metrologicznymi innych państw, 

 • współpraca z Konsultacyjnymi Zespołami Metrologicznymi w zakresie pomiarów i badań zgodnych z zakresem działania pracowni, 

 • transfer wiedzy metrologicznej do przedsiębiorców oraz innych podmiotów, udzielanie konsultacji, prowadzenie doradztwa technicznego i szkoleń specjalistycznych, m.in. dla laboratoriów wzorcujących.

Porównania międzynarodowe

 • EUROMET 627 „Pomiary gęstości cieczy metodą ważenia hydrostatycznego ", 

 • EUROMET 702 „Wzorcowanie areometrów szklanych metodą ważenia hydrostatycznego”, 

 • EURAMET 1031 „Pomiary gęstości ciał stałych", 

 • CCM.D-K4 „Wzorcowanie areometrów szklanych”, 

 • EURAMET 1019 „Pomiary gęstości cieczy metodą ważenia hydrostatycznego”, 

 • EURAMET 1240 „Wzorcowanie gęstościomierzy oscylacyjnych", 

 • EURAMET 1109 „Peer-review of QMSs", 

 • EURAMET 1297 „Wzorcowanie piknometru szklanego”.

Wykaz usług pomiarowych

 

Lp

Usługa 

Zakres pomiarowy 

Zdolność pomiarowa 

1 

Wzorcowanie gęstościomierzy oscylacyjnych 

(600 ÷ 2000) kg/m3 

(0,02 ÷ 1) kg/m3 

2 

Wzorcowanie areometrów szklanych

(500 ÷ 2500) kg/m3 

(0,02 ÷ 1) kg/m3

3 

Wzorcowanie przyrządów do pomiaru gęstości z zewnętrzną sondą pomiarową 

(600 ÷ 2000) kg/m3 

(0,5 ÷ 1) kg/m3 

4 

Wyznaczanie wartości gęstości ciał stałych 

(800 ÷ 22000) kg/m3 

(0,01 ÷ 1) kg/m3 

5 

Wyznaczanie wartości gęstości cieczy

(600 ÷ 4000) kg/m3

(0,02 ÷ 1) kg/m3

6 

Wyznaczanie wartości napięcia powierzchniowego cieczy 

(0 ÷ 100) mN/m 

(0,05 ÷ 0,2) mN/m 

7 

Wytwarzanie i wzorcowanie ciekłych materiałów odniesienia – wzorców gęstości 

(600 ÷ 1700) kg/m3 

 

(0,05 ÷ 0,1) kg/m3 

8 

Wytwarzanie i wzorcowanie ciekłych materiałów odniesienia – wzorców napięcia powierzchniowego 

(18 ÷ 65) mN/m 

(0,05 ÷ 0,2) mN/m 

 

9 

Wzorcowanie piknometrów szklanych i metalowych 

(1 ÷ 1000) cm3 

(0,001 ÷ 0,1) cm3 

10 

Wzorcowanie wag hydrostatycznych 

(600 ÷ 2000) kg/m3 

(0,1 ÷ 1) kg/m3 

Certyfikowane materiały odniesienia

Ciekłe wzorce gęstości   Ciekłe wzorce napięcia powierzchniowego  

do góry