Nawigacja

Analizatory wydechu

Analizatory wydechu

Autor : Piotr Janko
Opublikowane przez : Adam Żeberkiewicz

Podztawowe zadania

 • Utrzymywanie i doskonalenie stanowisk pomiarowych do badania analizatorów wydechu, zapewnienie powiązania z wzorcami innych państw poprzez udział w porównaniach międzynarodowych, 

 • zapewnienie spójności pomiarowej w kraju w dziedzinie wzorcowania analizatorów wydechu przez organizację krajowych porównań międzylaboratoryjnych, 

 • wzorcowanie przyrządów odniesienia akredytowanych laboratoriów wzorcujących analizatory wydechu, 

 • wytwarzanie certyfikowanych materiałów odniesienia – wodnych wzorców etanolowych, 

 • prowadzenie prac związanych z utrzymywaniem i modernizacją stanowisk do pomiarów stężenia masowego etanolu, 

 • transfer wiedzy metrologicznej, udzielanie konsultacji, prowadzenie szkoleń z zakresu wzorcowania analizatorów wydechu dla laboratoriów wzorcujących,  

 • współpraca z międzynarodowymi organizacjami metrologicznymi oraz krajowymi instytutami metrologicznymi innych państw, 

 • współpraca z Konsultacyjnymi Zespołami Metrologicznymi w zakresie pomiarów i badań zgodnych z zakresem działania pracowni. 

Porównania międzynarodowe 

 • EURAMET 1112 „Wzorce etanolowe”,

 • EMPIR 16RPT02 „Certyfikowane materiały odniesienia etanolu” - wyznaczanie czystości etanolu,

 • EURAMET.QM-S13Comparison of value assigned forensic alcohol in water reference materials”,

 • EURAMET.QM-S14 Measurement capabilities for the quantification of ethanol in water”, 

 • EURAMET 1109 „Peer-review of QMSs".

Wykaz usług pomiarowych 

L.P.
 

Usługa 

Zakres pomiarowy 

Zdolność pomiarowa 

1 

Wzorcowanie analizatorów wydechu 

(0,05 ÷ 3,00) mg/dm3 

(0,002 ÷ 0,03) mg/dm3 

2 

Wytwarzanie materiałów odniesienia – wodnych wzorców etanolowych 

(0,12 ÷ 5,1) g/kg 

(0,00052 ÷ 0,010) g/kg 

 

CMO Etanolu w wodzie

Artykuły 

do góry