Nawigacja

Refraktometria

Refraktometria

Autor : Elżbieta Mendoń
Opublikowane przez : Adam Żeberkiewicz

Podstawowe zadania 

 • współpraca z Samodzielnym Laboratorium Długości w celu utrzymywania i doskonalenia państwowego wzorca jednostki miary współczynnika załamania światła oraz zapewnienia jego powiązania z wzorcami międzynarodowymi i wzorcami innych państw poprzez udział w porównaniach międzynarodowych,
 • odtwarzanie i przekazywanie jednostki miary współczynnika załamania światła z zachowaniem spójności pomiarowej, 
 • wzorcowanie przyrządów do pomiaru współczynnika załamania światła (refraktometry fotoelektryczne i wizualne, stałe i ciekłe wzorce refraktometryczne),
 • wytwarzanie certyfikowanych materiałów odniesienia – wzorców współczynnika załamania światła,
 • prowadzenie prac związanych z utrzymywaniem i modernizacją stanowisk do pomiarów współczynnika załamania światła, 
 • współpraca z międzynarodowymi organizacjami metrologicznymi oraz krajowymi instytutami metrologicznymi innych państw, m.in. OIML TC/ SC 2 Saccharimetry p4,   
 • współpraca z Konsultacyjnymi Zespołami Metrologicznymi w zakresie pomiarów i badań zgodnych z zakresem działania pracowni, 
 • transfer wiedzy metrologicznej do przedsiębiorców oraz innych podmiotów, udzielanie konsultacji, prowadzenie doradztwa technicznego i szkoleń specjalistycznych, m.in. dla laboratoriów wzorcujących.   
 • Porównania międzynarodowe 

 • International Comparison of Refractive Index Measurements”, PTB, 2014,
 • EURAMET 1109 „Peer-review of QMSs".
Wykaz usług pomiarowych
L.P. Usługa Zakres pomiarowy Zdolność pomiarowa
1 Wzorcowanie refraktometrów fotoelektrycznych 1,3 ÷ 1,7 0,00002
2 Wzorcowanie refraktometrów wizualnych 1,3 ÷ 1,7 0,0001
3 Wyznaczanie wartości współczynnika załamania światła dla ciekłych wzorców refraktometrycznych 1,3 ÷ 1,7 0,00002
4 Wyznaczanie wartości współczynnika załamania światła dla ciekłych wzorców refraktometrycznych 1,4 ÷ 1,7 0,00002
5 Wytwarzanie certyfikowanych materiałów odniesienia - wzorców refraktometrycznych 1,3 ÷ 1,7 0,00002

Certyfikowane materiały odniesienia - wzorce refraktometryczne wytwarzane w Głównym Urzędzie Miar

Certyfikowane materiały odniesienia - wzorce refraktometryczne wytwarzane w Głównym Urzędzie Miar - plakat informacyjny

do góry