Nawigacja

Polarymetria

Polarymetria

Autor : Beata Sokołowska
Opublikowane przez : Adam Żeberkiewicz

Podstawowe zadania 

  • Utrzymywanie i doskonalenie państwowego wzorca jednostki miary kąta skręcenia płaszczyzny polaryzacji światła oraz zapewnienie jego powiązania z wzorcami międzynarodowymi i wzorcami innych państw poprzez wzorcowanie w PTB, 
  • prowadzenie prac związanych z utrzymywaniem, rozwojem i modernizacją stanowisk pomiarowych związanych z pomiarami kąta skręcenia płaszczyzny polaryzacji światła, 
  • odtwarzanie i przekazywanie jednostki miary kąta skręcenia płaszczyzny polaryzacji światła z zachowaniem spójności pomiarowej, 
  • wzorcowanie przyrządów do pomiaru kąta skręcenia płaszczyzny polaryzacji światła (polarymetry fotoelektryczne, stałe wzorce polarymetryczne – kwarcowe płytki kontrolne), 
  • wytwarzanie certyfikowanego materiału odniesienia – wzorca polarymetrycznego - sacharozy, 
  • prowadzenie prac związanych z utrzymywaniem i modernizacją stanowisk do pomiarów kąta skręcenia płaszczyzny polaryzacji światła,
  • współpraca z międzynarodowymi organizacjami metrologicznymi oraz krajowymi instytutami metrologicznymi innych państw, współpraca z Konsultacyjnymi Zespołami Metrologicznymi w zakresie pomiarów i badań zgodnych z zakresem działania pracowni, 
  • transfer wiedzy metrologicznej do przedsiębiorców oraz innych podmiotów, udzielanie konsultacji, prowadzenie doradztwa technicznego i szkoleń specjalistycznych, m.in. dla laboratoriów wzorcujących.

Porównania międzynarodowe 

  • The Supplementary Comparison COOMET.PR-S2.
Wykaz usług pomiarowych
L.P. Usługa Zakres pomiarowy Zdolność pomiarowa
1
Wzorcowanie polarymetrów fotoelektrycznych
(-90 ÷ 90) ° 0,001 °
2 Wzorcowanie stałych wzorców polarymetrycznych - kwarcowych płytek kontrolnych (-20 ÷ 40) ° 0,003 °
3 Wytwarzanie certyfikowanego materiału odniesienia - wzorca polarymetrycznego - sacharozy 78,3...° 0,01 °

Certyfikowane materiały odniesienia - wzorce specjalności optycznej (polarymetryczne)

Plakat informacyjny - Certyfikowane materiały odniesienia - wzorce specjalności optycznej (polarymetryczne) 

do góry