Nawigacja

Lepkość

Lepkość

Autor : Izabela Cękiel
Opublikowane przez : Adam Żeberkiewicz

Zadania podstawowe 

 • Utrzymywanie i doskonalenie wzorca odniesienia jednostki miary lepkości oraz zapewnienie jego powiązania z wzorcami innych państw i z wzorcami międzynarodowymi poprzez udział w porównaniach międzynarodowych, 

 • odtwarzanie i przekazywanie jednostki miary lepkości z zachowaniem spójności pomiarowej, 

 • wzorcowanie przyrządów do pomiaru lepkości (wiskozymetry kapilarne szklane, Hőpplera, Stabingera, rotacyjne, kubki wypływowe), 

 • wytwarzanie certyfikowanych materiałów odniesienia – wzorców wiskozymetrycznych cieczy, 

 • prowadzenie prac związanych z utrzymywaniem i modernizacją stanowisk do pomiarów lepkości, 

 • współpraca z międzynarodowymi organizacjami metrologicznymi oraz krajowymi instytutami metrologicznymi innych państw, 

 • współpraca z Konsultacyjnymi Zespołami Metrologicznymi w zakresie pomiarów i badań zgodnych z zakresem działania pracowni, 

 • transfer wiedzy metrologicznej do przedsiębiorców oraz innych podmiotów, udzielanie konsultacji, prowadzenie doradztwa technicznego i szkoleń specjalistycznych, m.in. dla laboratoriów wzorcujących.

Porównania międzynarodowe 

 • ASTM (American Society for Testing and Material) D.02.07.A, 

 • EUROMET M.V-K3 (415) „Pomiary lepkości ciekłych wzorców lepkości, lepkość kinematyczna: 5000 mm2/s w temperaturze 20 °C, 40 °C i 80 °C; 500000 mm2/s w temperaturze 20 °C, 25 °C i 40 °C”, 

 • CCM.V.-K1.A „Pomiary lepkości ciekłego wzorca A lepkości, lepkość kinematyczna: 10 mm2/s w temperaturze 20 °C”, 

 • CCM.V.-K1.B1 „Pomiary lepkości ciekłego wzorca B1, lepkość kinematyczna: 1300 mm2/s w temperaturze 20 °C”, 

 • CCM.V.-K1.B2 „Pomiary lepkości ciekłego wzorca B2, lepkość kinematyczna: 400 mm2/s w temperaturze 40 °C”, 

 • CCM.V.-K1.C „Pomiary lepkości ciekłego wzorca C, lepkość kinematyczna: 40000 mm2/s w temperaturze 20 °C”, 

 • CCM.V-K3 „Pomiary lepkości ciekłych wzorców lepkości: wzorca A, lepkość kinematyczna: 5 mm2/s, w temperaturze 15 °C i 20 °C, wzorca B, lepkość kinematyczna: 2000 mm2/s w temperaturze 20 °C i 40 °C, wzorca C, lepkość kinematyczna: 160000 mm2/s w temperaturze 40 °C”, 

 • CCM.V–K4 „Pomiary lepkości ciekłych wzorców lepkości: wzorca A, lepkość kinematyczna: 170 mm2/s, w temperaturze 20 °C i 40 °C, wzorca B, lepkość kinematyczna: 10 000 mm2/s w temperaturze 20 °C i 10 °C”.

do góry