Nawigacja

Gęstość

Gęstość

Autor : Elżbieta Lenard
Opublikowane przez : Adam Żeberkiewicz

Zadania podstawowe

 • odtwarzanie i przekazywanie jednostki miary gęstości z zachowaniem spójności pomiarowej, 
 • wzorcowanie przyrządów do pomiaru gęstości (gęstościomierze oscylacyjne, piknometry szklane i metalowe, areometry, wagi hydrostatyczne, próbki ciekłe i stałe),
 • wytwarzanie certyfikowanych materiałów odniesienia – wzorców gęstości i napięcia powierzchniowego, 
 • prowadzenie prac związanych z utrzymywaniem i modernizacją stanowisk do pomiarów gęstości i napięcia powierzchniowego, 
 • współpraca z międzynarodowymi organizacjami metrologicznymi oraz krajowymi instytutami metrologicznymi innych państw, 
 • współpraca z Konsultacyjnymi Zespołami Metrologicznymi w zakresie pomiarów i badań zgodnych z zakresem działania pracowni, 
 • transfer wiedzy metrologicznej do przedsiębiorców oraz innych podmiotów, udzielanie konsultacji, prowadzenie doradztwa technicznego i szkoleń specjalistycznych, m.in. dla laboratoriów wzorcujących.

Porównania międzynarodowe

 • EUROMET 627 „Pomiary gęstości cieczy metodą ważenia hydrostatycznego ", 
 • EUROMET 702 „Wzorcowanie areometrów szklanych metodą ważenia hydrostatycznego”, 
 • EURAMET 1031 „Pomiary gęstości ciał stałych", 
 • CCM.D-K4 „Wzorcowanie areometrów szklanych”, 
 • EURAMET 1019 „Pomiary gęstości cieczy metodą ważenia hydrostatycznego”, 
 • EURAMET 1240 „Wzorcowanie gęstościomierzy oscylacyjnych", 
 • EURAMET 1109 „Peer-review of QMSs", 
 • EURAMET 1297 „Wzorcowanie piknometru szklanego”.
Wykaz usług pomiarowych
L.P. Usługa Zakres pomiarowy Zdolność pomiarowa
1 Wzorcowanie gęstościomierzy oscylacyjnych (600 ÷ 2000) kg/m³ (0,02 ÷ 1) kg/m³
2 Wzorcowanie areometrów szklanych (500 ÷ 2500) kg/m³ (0,02 ÷ 1) kg/m³
3 Wzorcowanie przyrządów do pomiaru gęstości z zewnętrzną sondą pomiarową (600 ÷ 2000) kg/m³ (0,5 ÷ 1) kg/m³
4 Wyznaczanie wartości gęstości ciał stałych (800 ÷ 22000) kg/m³ (0,01 ÷ 1) kg/m³
5 Wyznaczanie wartości gęstości cieczy (600 ÷ 4000) kg/m³ (0,02 ÷ 1) kg/m³
6 Wyznaczanie wartości napięcia powierzchniowego cieczy (0 ÷ 100) mN/m (0,05 ÷ 0,2) mN/m
7 Wytwarzanie i wzorcowanie ciekłych materiałów odniesienia – wzorców gęstości (600 ÷ 1700) kg/m³ (0,05 ÷ 0,1) kg/m³
8 Wytwarzanie i wzorcowanie ciekłych materiałów odniesienia – wzorców napięcia powierzchniowego (18 ÷ 65) mN/m (0,05 ÷ 0,2) mN/m
9 Wzorcowanie piknometrów szklanych i metalowych (1 ÷ 1000) cm³ (0,001 ÷ 0,1) cm³
10 Wzorcowanie wag hydrostatycznych (600 ÷ 2000) kg/m³ (0,1 ÷ 1) kg/m³
 

Certyfikowane materiały odniesienia

Ciekłe wzorce gęstości   Ciekłe wzorce napięcia powierzchniowego  

do góry