Nawigacja

Analizatory wydechu

Analizatory wydechu

Autor : Piotr Janko
Opublikowane przez : Adam Żeberkiewicz

Podztawowe zadania

 • Utrzymywanie i doskonalenie stanowisk pomiarowych do badania analizatorów wydechu, zapewnienie powiązania z wzorcami innych państw poprzez udział w porównaniach międzynarodowych, 
 • zapewnienie spójności pomiarowej w kraju w dziedzinie wzorcowania analizatorów wydechu przez organizację krajowych porównań międzylaboratoryjnych,
 • wzorcowanie przyrządów odniesienia akredytowanych laboratoriów wzorcujących analizatory wydechu,
 • wytwarzanie certyfikowanych materiałów odniesienia – wodnych wzorców etanolowych,
 • prowadzenie prac związanych z utrzymywaniem i modernizacją stanowisk do pomiarów stężenia masowego etanolu,
 • transfer wiedzy metrologicznej, udzielanie konsultacji, prowadzenie szkoleń z zakresu wzorcowania analizatorów wydechu dla laboratoriów wzorcujących, 
 • współpraca z międzynarodowymi organizacjami metrologicznymi oraz krajowymi instytutami metrologicznymi innych państw, 
 • współpraca z Konsultacyjnymi Zespołami Metrologicznymi w zakresie pomiarów i badań zgodnych z zakresem działania pracowni. 

Porównania międzynarodowe 

 • EURAMET 1112 „Wzorce etanolowe”,
 • EMPIR 16RPT02 „Certyfikowane materiały odniesienia etanolu” - wyznaczanie czystości etanolu,
 • EURAMET.QM-S13Comparison of value assigned forensic alcohol in water reference materials”,
 • EURAMET.QM-S14 Measurement capabilities for the quantification of ethanol in water”, 
 • EURAMET 1109 „Peer-review of QMSs".
Wykaz usług pomiarowych
L.P. Usługa Zakres pomiarowy Zdolność pomiarowa
1 Wzorcowanie analizatorów wydechu (0,05 ÷ 3,00) mg/dm³ (0,002 ÷ 0,03) mg/dm³
2 Wytwarzanie materiałów odniesienia - wodnych wzorców etanolowych (0,12 ÷ 5,1) g/kg (0,00052 ÷ 0,010) g/kg
do góry