Nawigacja

Stanowiska pomiarowe

17.03.2017Pozostałe stanowiska pomiarowe - akustyka

Autor : Danuta Dobrowolska
Opublikowane przez : Adam Żeberkiewicz
 • Stanowisko wzorca pierwotnego ciśnienia akustycznego
  Stanowisko wzorca pierwotnego ciśnienia akustycznego
 • Wzorzec pierwotny ciśnienia akustycznego
  Wzorzec pierwotny ciśnienia akustycznego
 • Wzorzec pierwotny ciśnienia akustycznego
  Wzorzec pierwotny ciśnienia akustycznego
 • Wzorzec pierwotny ciśnienia akustycznego
  Wzorzec pierwotny ciśnienia akustycznego
 • Przy stanowisku wzorca pierwotnego ciśnienia akustycznego
  Przy stanowisku wzorca pierwotnego ciśnienia akustycznego
 • Pomiar głębokości wnęki mikrofonowej przy stanowisku wzorca pierwotnego ciśnienia akustycznego
  Pomiar głębokości wnęki mikrofonowej przy stanowisku wzorca pierwotnego ciśnienia akustycznego
 • Pomiar głębokości wnęki mikrofonowej przy stanowisku wzorca pierwotnego ciśnienia akustycznego
  Pomiar głębokości wnęki mikrofonowej przy stanowisku wzorca pierwotnego ciśnienia akustycznego
 • Pomiar głębokości wnęki mikrofonowej przy stanowisku wzorca pierwotnego ciśnienia akustycznego
  Pomiar głębokości wnęki mikrofonowej przy stanowisku wzorca pierwotnego ciśnienia akustycznego
 • Pomiar głębokości wnęki mikrofonowej przy stanowisku wzorca pierwotnego ciśnienia akustycznego
  Pomiar głębokości wnęki mikrofonowej przy stanowisku wzorca pierwotnego ciśnienia akustycznego
 • Pomiar głębokości wnęki mikrofonowej przy stanowisku wzorca pierwotnego ciśnienia akustycznego
  Pomiar głębokości wnęki mikrofonowej przy stanowisku wzorca pierwotnego ciśnienia akustycznego
 • Stanowisko wzorca pierwotnego ciśnienia akustycznego
  Stanowisko wzorca pierwotnego ciśnienia akustycznego
 • Stanowisko wzorca pierwotnego ciśnienia akustycznego
  Stanowisko wzorca pierwotnego ciśnienia akustycznego
 • Praca przy stanowisku do wzorcowania mikrofonów pomiarowych i kalibratorów akustycznych
  Praca przy stanowisku do wzorcowania mikrofonów pomiarowych i kalibratorów akustycznych
 • Praca przy stanowisku do wzorcowania mikrofonów pomiarowych i kalibratorów akustycznych
  Praca przy stanowisku do wzorcowania mikrofonów pomiarowych i kalibratorów akustycznych
 • Praca przy stanowisku do wzorcowania mikrofonów pomiarowych i kalibratorów akustycznych
  Praca przy stanowisku do wzorcowania mikrofonów pomiarowych i kalibratorów akustycznych
 • Praca przy stanowisku do wzorcowania mikrofonów pomiarowych i kalibratorów akustycznych
  Praca przy stanowisku do wzorcowania mikrofonów pomiarowych i kalibratorów akustycznych
 • Praca przy stanowisku do wzorcowania mikrofonów pomiarowych i kalibratorów akustycznych
  Praca przy stanowisku do wzorcowania mikrofonów pomiarowych i kalibratorów akustycznych
 • Praca przy stanowisku do wzorcowania mikrofonów pomiarowych i kalibratorów akustycznych
  Praca przy stanowisku do wzorcowania mikrofonów pomiarowych i kalibratorów akustycznych
 • Stanowisko do wzorcowania mikrofonów pomiarowych i kalibratorów akustycznych
  Stanowisko do wzorcowania mikrofonów pomiarowych i kalibratorów akustycznych
 • Stanowisko do wzorcowania mikrofonów pomiarowych i kalibratorów akustycznych
  Stanowisko do wzorcowania mikrofonów pomiarowych i kalibratorów akustycznych
 • Praca na stanowisku do wzorcowania mikrofonów pomiarowych i kalibratorów akustycznych
  Praca na stanowisku do wzorcowania mikrofonów pomiarowych i kalibratorów akustycznych

Na stanowiskach pomiarowych realizowane są zadania z dziedziny akustyki, związane z zapewnieniem rzetelności i wiarygodności pomiarów hałasu w środowisku naturalnym i środowisku pracy, pomiarów dotyczących właściwości akustycznych pomieszczeń i wpływających na jakość życia obywateli, a także pomiarów związanych z diagnostyką audiologiczną, protezowaniem oraz ochroną słuchu. W laboratorium wspiera się proces certyfikacji maszyn i urządzeń, statków powietrznych oraz homologacji pojazdów różnego typu w zakresie hałasu.

Na stanowiskach pomiarowych prowadzone są stałe prace, związane z utrzymaniem jakości wzorca pierwotnego ciśnienia akustycznego GUM, a także jego doskonaleniem i rozszerzeniem możliwości odtwarzania jednostki ciśnienia akustycznego. Prowadzone są też prace związane z doskonaleniem i rozwojem stanowisk i metod pomiarowych dotyczących wzorców wtórnych. W laboratorium podejmowane są również prace mające na celu rozszerzenie obszaru jej działalności. Obecnie działalność badawczo-rozwojowa w dziedzinie akustyki w GUM jest skierowana na rozwój technik pomiarowych w polu swobodnym, zapewnienie spójności pomiarowej w zakresie częstotliwości infradźwiękowych i ultradźwiękowych oraz poprawę jakości i wiarygodności badań audiologicznych.

 

do góry