Nawigacja

Akustyka, Ultradźwięki i Drgania

Laboratorium Akustyki Zakładu Mechaniki i Akustyki

Autor : Danuta Dobrowolska
Opublikowane przez : Adam Żeberkiewicz

Podstawowe informacje

Laboratorium Akustyki prowadzi prace w dziedzinie metrologii akustycznej i drgań mechanicznych. Prace te obejmują szeroki wachlarz zagadnień związanych z procesami akustycznymi i drganiowymi, zachodzącymi w przyrodzie, technice, maszynach i urządzeniach, środkach transportu i komunikacji, a więc w szeroko pojętym środowisku, w którym żyje człowiek.

Nasze zadania

  • utrzymywanie i rozwijanie wzorców pierwotnych ciśnienia akustycznego i wielkości drgań mechanicznych;
  • zapewnienie spójności pomiarowej w kraju poprzez wzorcowanie przyrządów do pomiaru wielkości akustycznych i drgań mechanicznych;
  • opracowywanie, wdrażanie i doskonalenie metod pomiarowych zapewniających spójność pomiarową w dziedzinie akustyki i drgań mechanicznych;
  • realizacja badań naukowych z zakresu metrologii akustycznej i drgań mechanicznych wspierających ochronę zdrowia, środowiska naturalnego i środowiska pracy oraz rożne gałęzie polskiej gospodarki;
  • rozpowszechnianie  i popularyzowanie wiedzy i doświadczenia z zakresu metrologii akustycznej i drgań mechanicznych;
  • współpraca międzynarodowa z zakresu metrologii akustycznej i drgań mechanicznych oraz normalizacji, w szczególności w ramach:
  • Komitetu Doradczego ds. Akustyki, Ultradźwięków i Drgań (CCAUV) Międzynarodowego Komitetu Miar (CIPM), którego GUM jest członkiem od 2004 r.,
  • Komitetu Technicznego ds. Akustyki, Ultradźwięków i Drgań (TCAUV), Europejskiego Stowarzyszenia Krajowych Instytutów Metrologicznych (EURAMET e.V.),
  • Komitetu Technicznego TC 13 ds. Przyrządów pomiarowych w dziedzinie akustyki i drgań Międzynarodowej Organizacji Metrologii Prawnej (OIML),
  • Komitetu Technicznego TC 29 ds. Elektroakustyki Międzynarodowej Komisji Elektrotechnicznej (IEC).

Laboratorium Akustyki działa zgodnie z wymaganiami normy PN EN ISO/IEC 17025.

Kontakt do Laboratorium

Kontakt do Zakładu

do góry