Nawigacja

Odpowiedzi na pytania

Do kogo wysłać zgłoszenie faktu paczkowania lub importu (sprowadzenia) towarów?

Autor : Andrzej Czechowski
Opublikowane przez : Adam Żeberkiewicz

Zgłoszenie faktu paczkowania lub importu (sprowadzenia) towarów powinno zostać wysłane (np. listownie) do dyrektora okręgowego urzędu miar, właściwego ze względu na miejsce paczkowania lub składowania zgłaszającego. Lista okręgowych urzędów miar, wraz z obszarem działania, podana jest w zakładce Pełnomocnicy dyrektorów OUM.

do góry