Co powinno zawierać zgłoszenie faktu paczkowania (lub importu towarów paczkowanych)?

Autor : Andrzej Czechowski
Opublikowane przez : Adam Żeberkiewicz

Obowiązek zgłaszania faktu paczkowania wynika z art. 12 ustawy o towarach paczkowanych - ustawie o towarach paczkowanych podlegają paczkujący, zlecający paczkowanie i paczkujący na zlecenie.

Natomiast obowiązek zgłaszania faktu importu (sprowadzenia) towarów paczkowanych wynika z art. 13 ustawy o towarach paczkowanych - ustawie o towarach paczkowanych podlegają importerzy i sprowadzający. Określenie „importer" ma zastosowanie wyłącznie do przedsiębiorców sprowadzających towary paczkowane z krajów spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG). Natomiast sprowadzający to przedsiębiorca wprowadzający do obrotu towary paczkowane pochodzące z krajów EOG i nieoznaczone znakiem „e”.

Zgłoszenia należy dokonać nie później niż w terminie 7 dni od dnia rozpoczęcia paczkowania produktów lub od dnia wprowadzenia towarów paczkowanych po raz pierwszy do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Zgłoszenie powinno zawierać co najmniej następujące informacje:

W zakresie punktu 1, 2 i 3 wystarczające jest podanie nazwy firmy przedsiębiorcy i adres jego siedziby (lub adres zamieszkania w przypadku osoby fizycznej), które są używane w obrocie gospodarczym przez zgłaszającego.

W określeniu konsystencji danego produktu może pomóc § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 20 lipca 2009 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących oznakowań towarów paczkowanych (Dz. U. Nr 122, poz. 1010), gdzie podane są konsystencje: stałe, płynne, półpłynne, maziste. W przypadku wątpliwości w określeniu konsystencji towaru paczkowanego producent może w zgłoszeniu podać opisowo rodzaj towaru wraz z jego konkretną nazwą.

Dodatkowo w zgłoszeniu można podać dane dotyczące kontaktu z przedsiębiorstwem (nr telefonu, fax, e-mail) oraz zakres ilości nominalnych paczkowanych produktów.

Przy wypełnianiu zgłoszenia można skorzystać z przygotowanych formularzy w Systemie Wsparcia Informatycznego Usług Terenowej Administracji Miar ŚWITEŹ. Przejdź do Załatw sprawę online.