Nawigacja

Towary paczkowane

Formularz zgłoszeniowy

Autor : Andrzej Czechowski
Opublikowane przez : Adam Żeberkiewicz

Uwaga:
Formularze zgłoszeniowe, zamieszczone na stronach internetowych GUM, mają charakter tylko przykładowy i nie ma obowiązku ich stosowania, ponieważ ani ustawa o towarach paczkowanych ani akty wykonawcze nie określają wzorów dokumentów zgłoszeniowych. Zgłaszający może dokonać zgłoszenia w dowolnym dokumencie, byleby dokument ten zawierał wszystkie dane wymagane przez ustawę o towarach paczkowanych.

Przykładowe formularze zgłoszeniowe:

Importer

Paczkujący

Paczkujący na zlecenie

Sprowadzający

Zlecający paczkowanie

Formularz, po wypełnieniu wszystkich elementów (obowiązkowych i ewentualnie nieobowiązkowych), uzupełniony pieczątką firmową przedsiębiorstwa i podpisem osoby upoważnionej (lub osób uprawnionych), powinien zostać wysłany (np. listownie) do dyrektora okręgowego urzędu miar, właściwego ze względu na miejsce paczkowania lub składowania zgłaszającego fakt rozpoczęcia paczkowania (lub importu/sprowadzenia) produktów. Lista okręgowych urzędów miar – wraz z obszarem działania podana jest w zakładce Pełnomocnicy dyrektorów OUM.

do góry