Nawigacja

Towary paczkowane

Zgłoszenia rejestracyjne przedsiębiorców

Autor : Andrzej Czechowski
Opublikowane przez : Adam Żeberkiewicz

Zgłoszenia rejestracyjne przedsiębiorców, wynikające z ustawy z dnia 7 maja 2009 r. o towarach paczkowanych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1442, z późn. zm.) są następujące:

Przy wypełnianiu zgłoszenia można skorzystać z przygotowanych formularzy w Systemie Wsparcia Informatycznego Usług Terenowej Administracji Miar ŚWITEŹ. Przejdź do: Załatw sprawę online

Lista okręgowych urzędów miarwraz z obszarem działania podana jest w zakładce Pełnomocnicy dyrektorów OUM

Uwaga
Wszelkie zmiany danych, zawartych w zgłoszeniu, zgłaszający jest zobowiązany przekazać w terminie 14 dni od dnia ich powstania, do dyrektora okręgowego urzędu miar, właściwego ze względu na miejsce paczkowania (składowania lub produkcji butelek miarowych).

do góry