Nawigacja

Zakres zezwolenia na prowadzenie działalności

Zakres zezwolenia na prowadzenie działalności

Opublikowane przez : Adam Żeberkiewicz

Prezes GUM wydaje, w drodze decyzji, zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie instalacji, sprawdzania, przeglądów lub napraw tachografów.

Zezwolenie wydaje się na prowadzenie działalności w zakresie:

1) instalacji tachografów producentom pojazdów;

2) instalacji i sprawdzania tachografów

oraz

3) instalacji, sprawdzania, przeglądów i napraw tachografów

przedsiębiorcom lub jednostkom sektora finansów publicznych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w zależności od zakresu wnioskowanej przez te podmioty działalności.

do góry