Nawigacja

Zakres informacji zawartych w zezwoleniu

Zakres informacji do zawartych w zezwoleniu

Opublikowane przez : Adam Żeberkiewicz

Zezwolenie wydaje się na czas nieokreślony na druku zabezpieczonym przed podrobieniem lub przerobieniem.

W zezwoleniu określa się:

1) imię i nazwisko oraz miejsce zamieszkania albo firmę, siedzibę i adres producenta pojazdu, instalatora lub warsztatu;

2) zakres działalności, z tym, że zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie instalacji tachografów obejmuje także ich aktywację, a zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie sprawdzania tachografów obejmuje także ich kalibrację;

3) miejsce lub miejsca prowadzenia działalności;

4) specjalną cechę używaną do poświadczania wykonania czynności objętych zezwoleniem, o której mowa w art. 22 ust. 3 rozporządzenia (UE) nr 165/2014;

5) skróconą nazwę podmiotu posiadającego zezwolenie, stosowaną na tabliczkach instalacyjnych oraz kartach warsztatowych.

Zezwolenie może określać inne informacje niezbędne do prawidłowej identyfikacji producenta pojazdu, instalatora lub warsztatu i wykonywanych przez nich czynności.

do góry