Nawigacja

Postępowanie w sprawie zmiany zezwolenia

Postępowanie w sprawie zmiany zezwolenia

Opublikowane przez : Adam Żeberkiewicz

Zezwolenie może być zmienione na wniosek.

Prezes GUM zmienia albo odmawia zmiany zezwolenia, w drodze decyzji. W postępowaniu w sprawie zmiany zezwolenia stosuje się przepisy, jak przy udzielaniu zezwolenia tj. art. 10 ust. 2 i 3 (zakres zezwolenia oraz podmioty uprawnione do ubieganie się o udzielenie zezwolenia) oraz art. 11-14 ustawy (wniosek i jego treść, warunki wymagane do uzyskania zezwolenia, zakres informacji zawartych w zezwoleniu, przesłanki odmowy wydania zezwolenia).

do góry