Nawigacja

Wydanie zezwolenia - tachografy samochodowe

Gdzie należy złożyć wniosek?

Autor : Edwin Szterk
Opublikowane przez : Adam Żeberkiewicz

Wniosek o wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie instalacji lub napraw oraz sprawdzania urządzeń rejestrujących stosowanych w transporcie drogowym – tachografów samochodowych wraz z załączoną dokumentacją powinien być doręczony do Głównego Urzędu Miar, ul. Elektoralna 2, 00-139 Warszawa,

Adres do korespondencji: Główny Urząd Miar, ul Elektoralna 2, 00-950 Warszawa P–10.

do góry