Nawigacja

Wydanie zezwolenia - tachografy samochodowe

W jakim przypadku zezwolenie może być cofnięte?

Autor : Edwin Szterk
Opublikowane przez : Adam Żeberkiewicz
Prezes Głównego Urzędu Miar cofa zezwolenie, jeżeli:
  1. przedsiębiorca nie spełnia następujących wymagań:
    a) dysponowanie personelem posiadającym wiedzę techniczną niezbędną do wykonywania instalacji lub napraw oraz sprawdzania przyrządów pomiarowych,
    b) dysponowanie wyposażeniem technicznym niezbędnym do wykonywania instalacji lub napraw oraz sprawdzania przyrządów pomiarowych,
    c) niezależność i bezstronność w stosunku do podmiotów, na rzecz których świadczy usługi.
  2. wydano prawomocne orzeczenie zakazujące przedsiębiorcy wykonywania działalności gospodarczej objętej zezwoleniem;
  3. podjęto decyzję o likwidacji lub ogłoszono upadłość przedsiębiorcy;
  4. przedsiębiorca nie usunął w wyznaczonym terminie stanu faktycznego niezgodnego z przepisami prawa.
do góry