Okres ważności zezwolenia

Autor : Edwin Szterk
Opublikowane przez : Adam Żeberkiewicz
Zezwolenie wydaje się na czas określony, nie krótszy niż 12 miesięcy oraz nie dłuższy niż 48 miesięcy.